През 2020 г. в Америка е имало 289 милиона превозни средства, или около 18% от общия брой в света. Броят на автомобилите в САЩ по пътищата се е увеличил над от два пъти от 60-те години на миналия век досега.

Но как се сравнява това с други страни и къде са най-бързите темпове на растеж на фона на нарастващата глобална средна класа? Данни от Международната организация на производителите на моторни превозни средства (OICA) показват това.

В класацията, публикувана във Visual Capitalist са показани държавите въз основа на броя на регистрираните превозни средства в употреба на 1000 души, включително леки автомобили и търговски превозни средства към 2020 година. Това са топ 50:

Страна Брой превозни средства в употреба на 1000 жители Среден годишен темп на растеж 2015-2020 г
Нова Зеландия 869 3%
САЩ 860 2%
Полша 761 4%
Италия 756 1%
Австралия 737 2%
Канада 707 3%
Франция 704 1%
Чешка Република 658 3%
Португалия 640 2%
Норвегия 635 1%
Австрия 632 2%
Великобритания 632 2%
Германия 627 2%
Испания 627 2%
Гърция 617 1%
Япония 612 0%
Щвейцария 604 1%
Белгия 590 1%
Нидерландия 588 2%
Финландия 577 1%
Швеция 544 1%
Дания 540 2%
Ирландия 540 3%
Малайзия 535 6%
Словакия 513 3%
Либия 490 4%
България 485 -1%
Хърватия 474 3%
Сирия 472 7%
Унгария 463 4%
Южна Корея 458 2%
Румъния 438 7%
Израел 404 4%
Русия 389 2%
Беларус 387 1%
Мексико 358 4%
Тайван 344 1%
ОАЕ 343 8%
Сърбия 330 4%
Аржентина 311 0%
Тайланд 277 5%
Чили 246 1%
Казахстан 226 -1%
Китай 223 14%
Турция 220 4%
Бразилия 214 1%
Украйна 192 -1%
Иран 183 2%
Южна Африка 176 1%
Еквадор 152 3%

На първо място е Нова Зеландия с почти девет коли на пътя на всеки 10 души. Това е особено висока цифра, като се има предвид, че децата съставляват около 20% от населението. По-голямата част от колите се внасят втора употреба от Япония. САЩ са на второ място с обяснимото предпочитание към пикапи. Там Ford F-1 е най-продаваният автомобил в продължение на 42 последователни години.

В Европа Полша има най-висок брой превозни средства наглава от населението, но и един от най-ниските дялове на електрически превозни средства. Електромобилите съставляват близо 16% от всички автомобили в най-високо класираната страна Норвегия и едва 0,1% в Полша. Средно електромобилите представляват 0,8% от леките автомобили в Европейския съюз.

Други интересни констатации от класацията са, че Китай отбеляза ръст от 14%. Превозните средства в Индия на 1000 души нарастват с 10% годишно през периода. 

Най-добрите пазари за електромобили по държави към 2022 г.:

Страна Брой използвани електромобили 2022 г
Китай 11 000 000
САЩ 2 100 000
Германия 1 000 000
Франция 620 000
Норвегия 590 000
Великобритания 550 000
Нидерландия 340 000
Ю 300 000
Канада 250 000
Япония 210 000