Фиатните пари не са само модерно творение. Древният финикийски град Картаген в Северна Африка близо до днешен Тунис е имал уникални пари, опаковани в кожа, именно паричните знаци на финикийците са станали нарицателно за парите днес. Картаген е бил един от най-големите и силни градове в древната история и е бил конкурент номер едно на Рим и е бил разрушен от него през 146 г. пр.н.е. в третата пуническа война.

Опакованите в кожа пари на Картаген, както Сократ пише в своите диалози от пети век пр. н. е.: В малко парче кожа е увито вещество с размерите на парче четири драхми, но никой освен производителя не знае какво е това вещество. По-нови проучвания сочат, че "кожата" е по-скоро пергамент, а обвитата субстанция е или калай, или съединение от калай и мед.

Чрез описанието на такива пари можем да заключим, че създаването им е било сравнително лесно и следователно обвитите в кожа картагенски пари на теория не са служили като запас от стойност. Въпреки това, картагенското правителство, въпреки че никога не можем да знаем със сигурност, се погрижи да контролира предлагането на тези пари, за да не наводни пазара с тях и на свой ред да ги обезцени и да създаде хиперинфлация.

Опакованите в кожа пари на Картаген се измервали с доверието във владетелите, а не с физическите качества, които притежавали, пише Medium.

Никога не можем да знаем със сигурност защо хората от Картаген или владетелите на Картаген са избрали тази форма на пари през епоха, когато почти всеки друг съседен град и цивилизация е използвал пари от благородни метали. Въпреки това, когато погледнем съвременните икономики, можем да тълкуваме защо е било необходимо използването на фиатни пари за един от най-богатите градове в древната история.

Колко би струвало сега изграждането на древните чудеса на света?

Колко би струвало сега изграждането на древните чудеса на света?

За строителството на Хеопсова пирамида биха били необходими 5 години и около 5 млрд. долара

Археолозите предполагат, че циркулацията на такива пари е приключила към края на 5 век пр.н.е., което съвпада с края на втората сицилианска война (410 г. пр. н. е. до 404 г. пр. н. е.). Сицилианските войни са част от империалистическата конкуренция на Картаген с Рим. За да финансира такива войни, картагенското правителство, за разлика от Рим, не е имало златни монети за, вместо това е направило това, което прави всяко съвременно правителство, а именно въвеждане на форма на пари, която може да контролира напълно. От завладяването на Сицилия и по-късно превземането на някои части на Испания, финансирани чрез сравнително безкрайни доставки на пари, картагенците научили за сеченето на монети и успели да сложат ръка на благородни метали.

След като картагенците успели да натрупат богатство в метали се отказали от кожените фиатни пари. За щастие на хората от Картаген фиатната схема не продължила дълго и Картагенската империя се превърнала в една от най-великите империи в човешката история.

Тези донякъде примитивни пари могат да ни помогнат да разберем действителното определение на фиатните пари. Как не физическата стойност прави парите истински, а указът, издаден от управляващите, който им позволява да бъдат такива. Следователно, по дефиниция, фиатните пари са валута без присъща стойност, която е установена като пари, често чрез държавно регулиране.

Десет неща, които древните са правили по-добре от нас

Десет неща, които древните са правили по-добре от нас

Можем само да се удивляваме на дамаската стомана и римския бетон, на пътищата и каменната зидария на инките