Един от основните фактори, които отделят финансово успешните от неуспешните хора е, че първите планират своето бъдеще. Но работата не е само в самия план, а в самия процес, в нагласата за организиране на нашия живот.

Тези хора, които избягват да планират действията си, най-вероятно избягват и много важни стъпки в процеса на финансовото инвестиране.

Навярно има много възможни причини хората да избягват организирането на своето финансово бъдеще. Ще посочим най-елементарните и често срещани от тях.

Снимка 360342

Източник: iStock

Отлагаме

Отлагане, забавяне - това е най-честият проблем, когато става дума хората да планират своето финансово бъдеще.

Разбира се, идеалното време да се захване с това никога не идва, а постоянно ни отклоняват други неща, които наистина не са толкова важни.

Когато става въпрос да планираме финансовото си бъдеще, то забавянето изглежда доста неоправдано. Всеки пропуснат ден в това отношение може да се отрази на нашето сегашно и бъдещо финансово положение.

Не знаем с какво да започнем

Често ни съветват да започнем от самото начало. И веднага се сещаме за "първата крачка", която обикновено се смята за най-трудна в началото на дълъг път.

Но когато става дума за финансово планиране, а и въобще за всяко планиране, понякога най-добрия ход у да започнем от края.

А това означава, да се замислим какво искаме да постигнем. Една реалистична картина на успеха и вашите желания, могат да се окажат силен мотиватор, за да се заемете с това важно начинание.

Снимка 339387

Източник: iStock

Смятаме това за безсмислено

Мнозина смятат планирането на финансовото си бъдеще за безсмислено и затова не искат да се сблъскат с това, което наричат "мрачна действителност".

Но не бива да приемаме такава картина за обективната сегашна и бъдеща действителност. Най-често просто това е нашата настройка, начинът по който интерпретираме фактите.

И в случая се появява един проблем: не искайки и избягвайки да се сблъскате с "мрачната действителност", никога няма да намерите друга реалност, друга нагласа към живота.

А ако планирате и се стремите да постигнете друго бъдеще, това може да превърне за вас и друга реалност.

Снимка 227114

Източник: iStock

Липса на удоволствието от незабавното възнаграждение

За хората е по-приятно да се занимават с други неща, които им носят моментна радост или бърза отплата, вместо негарантирано възнаграждение за усилията в бъдеще. И действително в съвременния свят е трудно да се оспори такава нагласа.

Можете ли да убедите, например жената до вас, че е по-приятно да планира финансовото си бъдеще, отколкото да седи в интернет или да си приказва с приятелка.

Но остава безспорен факт, че успешните хора могат да жертват занимания, носещи им незабавно възнаграждение, заради дългосрочна и значително по-голяма изгода.

Смятаме това за непосилно

Доста хора смятат планирането на финансовото си бъдеще за твърде сложно. Те не се опитват да разделят проблема на няколко части, за да се справят по-лесно с него.

В случая е важно просто да се започне, в течение на процеса ще ви се изяснят и необходимите детайли. Ако е необходимо, се обърнете към някой специалист за помощ.

Мислим, че е твърде късно да започнем

Ако гледаме от тази гледна точка на проблема, то се оказва, че за започването на всяко нещо е вече късно. Винаги може да се каже, че нещо е било по-добре да се направи по-рано - с час, ден, месец или година.

Проблемът е в това, че сегашният ден, когато вече е "твърде късно" утре ще стане вчерашния ден, с оправданието: "когато е могло нещо да промените".

Затова не пропускайте - всеки ден може да бъде моментът, в който можете да започнете някаква положителна промяна в живота си.

Снимка 349300

Източник: iStock

Не искаме да си намаляваме разходите си

Мнозина са уверени в това, че реалистичен план за финансовото бъдеще ще изисква съкращаване на текущите разходи, ще доведе до влошаване на живота, който ви се харесва и водите в момента.

Ако това действително е така, а вие няма да го разберете преди да започнете да работите върху финансовото планиране, то би трябвало още един път да видите по-горната точка за незабавното възнаграждение.

Смятаме, че не ни е нужен план

Има и хора, които смятат, че се справят с паричните и материалните проблеми без никакъв предварителен план. И това е причината да не се занимават с планиране и организиране на финансовото си бъдеще.

Действително, мнозина се справят с живота доста добре и без такова планиране. Но въпросът е: ако искате наистина да преуспеете, а не просто "да се държите над водата", то план за вашето успешно финансово бъдеще наистина е необходим.