"Болкан Нюз корпорейшън" ЕАД възнамерява да осъществи концентрация на стопанска дейност чрез придобиване на контрол върху "Радиокомпания Си.Джей" ООД, съобщава Комисията за защита на конкуренцията.

"Болкан Нюз корпорейшън" ЕАД ръководи националният телевизионен оператор телевизия бТВ.

"Радиокомпания Си.Джей" ООД пък притежава лицензии за радиодейност за радиопрограмите "Класик ФМ Радио", радио "Енджой" и "Джаз ФМ". Компанията се занимава още с изготвяне на радиопрограми, продуцентска и звукозаписна дейност.

Очаква се сделката да засегне пазарите на създаване и разпространение на радиопрограми с местен обхват и на радиореклама, поради което КЗК следва да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на страната.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок до 1 септември тази година, като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Междувременно от КЗК заявиха, че ще извърши оценка на създаването на съвместно предприятие под формата на консорциум между софийските компании "Специализирани Бизнес Системи" АД и "ПроСофт" АД и ще се произнесе с решение.