Европейският съюз забрани месото и млякото от България и Румъния за срок от 1 година на своя пазар, съобщи Dow Jones.

ЕС се опитва да вземе мерки, за да не бъде блокирана търговията с говеждо месо с Русия. Москва заплаши миналия месец да спре вноса на месото от ЕС, заради качеството на продукцията от новите страни членки - България и Румъния, които ще станат част от Съюза от 1 януари 2007 г.

Ако тази забрана срещу Европа се разпростре и върху свинското месо, ЕС ще губи около 300 млн. евро годишно, според данните от полугодието.

Последната инспекция, направена в България от Службата по храните и животните, FVO постанови, че качеството на месото и млякото не са на необходимото ниво, за да бъдат доставяни в ЕС и не отговарят на стандартите за сигурността на храните.

България трябва да подобри условията в своите кланици и мандри, според изискванията и стандартите на ЕС.  Готовността на страната да изнася продукцията си в ЕС ще бъде тествана след година.

Разрешава се България и Румъния да продават месото и млякото си на своите местни пазари. Дори ако двете държави внасят месо и мляко от страни от ЕС, то те няма да имат право да го реекспортират.