Комисията за защита на конкуренцията трябва да оцени концесията, която „Драгажен флот - Истър" АД спечели за ползването на "Пристанищен терминал-Свищов", съобщиха от КЗК.

Договорът по сделката за предоставянето на концесията, който беше официално подписан през този месец, се очаква да засегне предоставянето на пристанищни услуги на територията на "Пристанищен терминал Свищов", а именно обработкато на товари и поща, морско-технически услуги и пътнически услуги.

Срокът на концесията е 31 години, като новият концесионер трябва да инвестира над 19 млн. лв. за целия период на договора.