Министерството на държавната администрация и административната реформа стартира процедурата за избор на изпълнител за отпечатването на интегралните бюлетини за президентските избори и транспортирането им до областните центрове, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Срокът за подаване на оферти от кандидатите е до 14.00 часа на 15 септември 2006 г., като отварянето им ще стане на същия ден.
 
Ориентировъчният брой необходими бюлетини е 8 000 000, като са възможни корекции в тиража и разпределението в резултат на актуализация на броя на избирателите и решенията на ЦИК.

В случай на провеждане на втори тур изпълнителят има задължението да отпечата и достави допълнително бюлетини в същия тираж и разпределение.

Критерият за класиране на кандидатите е най-ниска предложена цена.

Срокът, в който бюлетините за първия тур на изборите трябва да бъдат доставени в областните центрове, е не по-късно от 16 октомври 2006 г.

В случай на провеждане на втори тур изпълнителят трябва да достави допълнителния тираж бюлетини до 26 октомври 2006 г.

При забава на изпълнението с повече от три дни договорът се прекратява, изпълнителят не получава никаква сума и дължи неустойка в размер на 60% от стойността на договора.

При условие че част от бюлетините са с повреди и дефекти, в срок от 1 ден изпълнителят е длъжен да ги замени с качествени.

Ако по време на изборите се установи, че част от отпечатаните бюлетини са негодни за употреба, изпълнителят дължи неустойка в размер на 150% от стойността им.