Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб бе одобрен и приет в световното семейство на националните хотелиерски и ресторантьорски асоциации, а с него и всичките му членове.

В началото на 2007 г. НХМК се присъедини като редовен член към Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация, със седалище в Париж. Основана през 1946 г., тя е единствената призната от ООН световна бизнес организация в хотелиерството и ресторантьорството.

В нея членуват националните асоциации на над 100 държави и 50 световни хотелски вериги. Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб е представителят на България.

Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб и неговите членове ще имат достъп до разработки и ноу-хау в сфери на управлението, технологиите, маркетингът и продажбите, човешките ресурси, обучението, както и позиции по въпроси, свързани с политиката в индустрията.

Масовото строителство в сектора вече притиска хотелиерите да търсят нови конкурентни предимства, които да ги откроят на общия фон. Престижното членство е мощен маркетингов инструмент насочен към гостите, бизнес партньорите и служителите.