Проверки за наличието на заблуждаващи, непочтени и неразрешени сравнителни реклами в печатните и електронните медии, извършва дирекция „Защита икономическите интереси на потребителите".

Специално внимание ще се обърне през октомври на образователните услуги, а през ноември и декември на застрахователните услуги и на новогодишните промоции за стоки и услуги.

Експертите ще следят телевизионните прозорци и публикации в пресата и за предлагане на оферти за сключване на договори от разстояние.

Фокусът ще бъде върху изданията „за третата възраст", „за здравето" и „за жената". Надзор ще бъде осъществяван и за спазване на изискванията на ЗЗП за предоставяне на информация при предложения, отправени чрез пресата, за продажба на услуги, чието изпълнение се осъществява еднократно чрез използване на средство за комуникация и се фактурира от оператора на средството за комуникация.

Ще се работи и по изготвяне на проект за противодействие и ограничаване на изпращане на съобщения по електронната поща с нежелано съдържание.