Водата в Русе поскъпва от днес с около 23%. Един кубик вече ще струва 1,22 лв. за частните абонати, при досегашните 0,96 лв.

От "ВиК-Русе" твърдят, че поскъпването е неизбежно, тъй като започва мащабна реконструкция на водопроводната мрежа и канализацията.

Проектът се финансира по програма ИСПА с близо 40 милиона евро и от заем на водното дружество в Русе.

Поскъпването е във връзка с приетия бизнес план и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и решение № Ц 009 / 31.01.07.

Държавната комисия по енергийно и водно регулиране реши да утвърди, считано от 01.02.2007, цени без включен ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги на Водоснабдяване и канализация ООД - Русе:

I.-за услугата доставяне вода на потребителите - 1,00 лева / куб. м студена вода;
II.- за услугата отвеждане на отпадъчни води:
· битови и приравнени към тях потребители 0,10 лева / куб. м;
· промишлени и други стопански потребители 0,10 лева / куб. м.
(цените са без включен ДДС)

До вчера русенци пиеха една от най-евтините води у нас, благодарение на множеството каптажи, които улавят подпочвените води.