Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди поисканата от Булгаргаз актуализация на цената на природния газ за първото тримесечие на 2007 година. С приетото днес решение цената се променя с 4,06% от 308.58 лв. за 1000 куб.м без ДДС на 321,11 лв./1000 куб. м.

Първоначалното предложение на работната група на ДКЕВР за увеличение от 1,89 % бе преразгледано днес заради направената тази седмица заявка от ТЕЦ „Варна" за доставка на природен газ. Тя ще обезпечи работата на централата в първото тримесечие на 2007 година, когато трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй" вече няма да функционират. Тъй като Булгаргаз не са предвидили в разчетите си необходимото количество от 20 млн. куб. м. и не разполагат с него в резервите си, ДКЕВР реши, че следва закупуването му да бъде отразено и в цената.

Комисията разгледа и уважи разчетите на Булгаргаз ЕАД, в които се посочва, че основни фактори за промяната на цената са покачването на котировките на алтернативните горива на международните пазари през последното тримесечие, осреднения валутен курс на щатския долар и очакваното потребление на природен газ.

Тази седмица е извършена контролна вътрешна проверка, която установява категорично, че от страна на комисията няма допуснати никакви неточности при формирането на цените на Топлофикация София.

По повод исканията на производителите на електроенергия и НЕК за промяна на цените, проф. Шушулов бе категоричен, че за корекции може да се говори едва след края на регулаторния преглед на дружествата в средата на 2007 година.