Министерският съвет одобри проект на спогодба за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на националното развитие и икономиката на Република Унгария в областта на малките и средни предприятия, съобщиха от правителствената информационна служба.

Целта е да се подпомогне интеграцията на пазарите, запознаването с възможностите и изискванията на ЕС за насърчаване на предприемаческия дух, развитието и осъществяването на двустранни инвестиционни проекти, съвместното излизане на регионални и международни пазари, както и съвместно участие в разработката и реализирането на проекти на ЕС.

Двете страни ще стимулират сътрудничеството по общи програми, целящи развитието на бизнес инфраструктурата и свързаните с нея услуги; подпомагане на общата работа на МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии; на занаятчийството, дребната промишленост и туризма; предаване на интеграционния опит и др.