Световният икономически форум обнародва днес, 26 септември, новия си доклад за глобалната конкурентноспособност на 125 държави. Предварителната информация, която изтече в медиите, сочи известни промени „на върха" спрямо 2005 г.

Десетте държави с най-висока международна конкурентноспособност са: Швейцария, Финландия, Швеция, Дания, Сингапур, САЩ, Япония, Германия, Нидерландия, Великобритания. Прави впечатление, че САЩ, които оглавяваха този списък през 2005 г., сега са се смъкнали на шесто място.

Индексът на световната конкурентноспособност е съставен за пръв път през 1979 г.; той комбинира официално обнародвани статистически данни и ежегодно проучване на мненията, провеждано в партньорство със Световния икономически форум. Всяка година изследването разширява обхвата си и тази година то включва допитване до 11,000 бизнес-лидери от 125 държави.

Лопес-Карлос, един от авторите на доклада, изтъква, че измерването на конкурентноспособността е трудна задача. „Нашият индекс по много интелигентен начин организира голям брой фактори, за да долови и обясни конкурентноспособността в отделните държави".

Така например, САЩ „губи" пет места в класацията заради задлъжнялост на страната, несигурност, здравеопазване, детска смъртност. По последния показател, Словения показва по-добри резултати от САЩ, макар средствата отделяни за здравеопазване там са много по-малко. Също така, Италия - член на G 7, заема едва 42-ро място в класацията. От новите европейски икономики на най-челно място се нарежда Естония (25-о място).

Припомняме, че в класацията за 2005 г. България се нарежда на 58-мо място от 117 държави с индекс (3.83), Гърция на 46 -то с (4.26), Румъния на 67 с (3.67), Турция на 66-то с (3.68).

Позицията на тези държави за 2006 г. е както следва: България 72 място с 3.96, Румъния 68 място, Гърция 47 мо, Турция 59 -то с 4.14. През 2006 година България губи по конкурентноспособност спрямо съседните си държави.