"Топлофикация-Враца" ЕАД планира да осъществи концентрация на стопанска дейност, чрез придобиване на контрол върху "Енергоинвестинженеринг" ЕООД, става ясно от подаденото уведомление в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/.

Очаква се сделката да засегне пазарите на производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи изброените, както и съхранението и преконсервацията на започнати енергийни обекти.

Във връзка с това КЗК трябва да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка до 6 октомври тази година, съобщават от Комисията.

Припомняме, че през февруари "Топлофикация-Враца", която беше единственият кандидат-купувач в търга за продажбата на "Енергоинвестинженеринг" г., спечели търговата процедура с оферта от 2.6 млн. лв.