След направените обсъждания, комисията за предварителен подбор на кандидатите за изграждане на метрото в София съобщи, че представените документи на всички кандидати са редовни и отговарят на изискванията на възложителя, съобщиха от Столична община.

По проверката на документите за доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите, всички кандидати отговарят на минималните изисквания на възложителя за обособените позиции, за които участват.

Двата метроучастъка включват 6.4 км дължина и седем метростанции.

До следващия етап на конкурса за изграждане на метрото в участъците от Пътен възел "Надежда" - Централна гара - пл. "Света Неделя - бул. "Патриарх Евтимий и за участъка от бул. "Патриарх Евтимий" - бул. "Черни Връх" се допускат следните кандидати:

  • IMPRESA PIZZAROTTI $ C S.p.A и S. E. L. I. Societa Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A
  • Condotte& Ansaldo JV- METRO Sofia
  • FCC CONSTRUCCION S. A.
  • "ДОУШ - МОСТСТРОЙ" ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР
  • Обединение ХОХТИИЙФ - ГБС
  • "Метростав" АД
  • Консорциум "Актор" АСД - "Терна" АД
  • "Обраскон Уарте Лаин" АД и "Джей Енд Пи Авакс" АД

До конкурс за проектиране и строителство на метрото в участъка от бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Черни връх" се допуска и фирма "Геотехмин" ООД.