Какво влияние оказва цветът на автомобила върху решението за покупка?, Доставчикът на течни и прахови покрития Axalta изследва този въпрос като част от международно проучване сред потребителите.

Резултатът е ясен: от над 4000 респонденти на възраст между 25 и 60 години в четири от най-големите страни производители на автомобили - Китай, Германия, Мексико и САЩ, 88 процента казват, че цветът е ключов фактор за тях, пише auto-press.net.

В Германия 83 процента от анкетираните казват, че цветът на автомобила е или "важен", "много важен" или "изключително важен", когато се взема решение за покупка. 22 процента дори биха избрали различен производител, ако предпочитаният от тях цвят не е наличен. Решението за цвета на автомобила се взема самостоятелно само от 63 процента от анкетираните, 37 процента се консултират със семейството си.

През 2021 г. черното е най-популярният цвят на автомобилите сред респондентите в Германия с 32 процента, следвано от синьо (16 процента), сребро (13 процента), бяло (12 процента) и сиво (десет процента). В сравнение с 2020 г. популярността на черното е непроменена.

Освен това в проучването бяха оценени предпочитанията към боядисването и цветовите ефекти. С 69 на сто покритията с гланц са най-популярни сред германските потребители. Мексико и САЩ споделят това предпочитание. Само в Китай, при 52% от анкетираните, матовите покрития са малко по-популярни от покритията с висок гланц (48%).

Що се отнася до цветните ефекти, седефът е най-популярен в Германия с 35 процента, следван от обикновените цветове (не блестящи) с 23 процента. Силно хроматичните цветове се предпочитат от 16 процента, грубият металик (силно блестящ) е харесван от 15 процента, а финият металик (с по-нежен ефект) - от десет процента от изследваните собственици на автомобили.