Повече от 3000 разрешителни за сезонна работа у нас на граждани на трети страни са издадени към момента. Това коментира в Русе министърът на туризма Николина Ангелкова.

Почти 2900 работници са само от Украйна. Ангелкова обясни, че само в курорта "Албена" са заети над 1000 души от тази страна, съобщава БТА.

Министърът на туризма обясни, че още през миналата година са били приети промените в закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, така че да могат да се издават разрешителни за работа до 90 дни при облекчени условия за седем дни.

"Това е възможност на работодателите, като всеки един сам преценява какво да направи - дали да наеме работници от трети страни, дали да се възползва от квалификационните и преквалификационните центрове и да вложи в образование и обучение на кадри още от ученическата скамейка", отбеляза Ангелкова.

Русе има огромен потенциал като туристически регион и може да бъде с водеща роля в развитието на културно-историческия туризъм особено след като градът вече е седалище на Българо-румънския технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия.

Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на кръгла маса за публично обсъждане на културно-исторически туристически маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България". Инициативата е в рамките на проекта Програма Interreg Румъния-България 2014-2020 г. и е с водещ партньор Асоциацията на дунавските общини "Дунав".

В момента се проучва възможността за създаването на общи продукти с Гърция, Румъния и Сърбия, които да са насочени към китайския пазар. Страната ни има какво да предложи на китайските туристи, като през 2016 г. е отчетен ръст от 24% спрямо 2015 г.", подчерта министър Ангелкова.