В търсенето на нови търговски автомобили в ЕС през първата половина на 2018-асе наблюдава ръст от 4.7% в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

Общо регистрациите на нови товарни превозни средства за първите шест месеца са 1 282 100. А само за юни се наблюдава подобрение на продажбите от 7.3% до 247 хиляди единици. 

От съобщението на ACEA е видно, че за периода на първото полугодие с най-голям ръст сред основните пет европейски пазара е Испания (+10.9%), след което се подреждат Франция(+5%), Германия (+3.7%) и Италия (+2.1%). Във Великобритания се наблюдава свиване на тези продажби с 3.5% до 209 167 търговски коли. 

Главен двигател на бизнеса с търговски автомобили в Европа продължават да бъдат лекотоварните коли до 3.5 тона с ръст от 5.1% до 1 066 703 нови регистрации, В търсенето на такива машини през първото полугодие се наблюдава ръст в Испания (+11.6%), Франция (+5%) и Германия (+5%), а във Великобритания има спад (-2.3%).

Според данните на ACEA, през първата половина на 2018-а, в България са били регистрирани 2999 търговски автомобила (агенцията има само данни за лекотоварните до 3.5 тона), което представлява увеличение от 11.1% в сравнение със същия период на 2017 година.

През юни у нас са били регистрирани 700 нови такива коли или с 22.2% повече в сравнение със същия месец на миналата година.