Активният износ на пшеница, започнал веднага след жътвата, продължава и за периода от 4 юли до 9 октомври през варненското пристанища са експортирани 814,4 хил. тона пшеница. Това показват оперативните данни на Министерството на земеделието и храните за търговията със земеделски култури.

Само за една седмица от 3 до 9 октомври са изнесени 22,9 хил. тона пшеница, докато експорт на ечемик и рапица не е реализиран.

За първи път тази година се отчита трикратен ръст и в експорта на рапица. За трите месеца зад граница са изтъргувани 181,7 хил. тона от маслодайното семе, при 59 хил. тона за същия период на 2015 г.

Общият износ на пшеница през порт Варна от началото на пазарната 2016/17 година до момента нараства с 8,6% на годишна база, докато при ечемика има спад от 91%. Докато миналата година по това време търговците са изнесли 66 838 т, тази есен количествата са едва 6 035 т.

При пролетните култури търговията засега върви сравнително вяло. От жътвата, приключила през септември, към 9 октомври т.г. през пристанище Варна са изнесени общо 19,9 хил. тона слънчоглед (при липса на експорт за същия период на 2015 г.). Към този момент износът на царевица през порта е с 34,5% по-малко на годишна база. Експортирани са малко над 30 хил. тона, при 46 хил. т за същия период на миналата година.

По данни на аграрното министерство към 5 октомври средните изкупни цени на фуражната пшеница, слънчогледа и царевицата отбелязват седмично повишение в рамките на 0,4 - 1,2%, докато при хлебната пшеница се наблюдава понижение с 0,4%. Изкупните цени на ечемика и рапицата се задържат на нивата от предходната седмица.

Като цяло изкупните цени на основните зърнени и маслодайни култури продължават да се движат под нивата отпреди една година. Намалението на годишна база е в границите от 3,5% (рапица) до 10,8% (ечемик), информира SINOR.bg.