Чистата печалба на британско-холандския енергиен концерн Shell е нараснала през 2018 г. в сравнение с предходната година 1,8 пъти, достигайки $23,352 милиарда. Същият показател за четвъртото тримесечие на м.г се увеличава 1,5 пъти - до $5,59 милиарда, става ясно от отмета на компанията.

Приходите на Shell за миналата година са увеличили 27,3% - до $388,379 милиарда. През последното тримесечие те са представлявали $102,228 млрд., което е с 19,7% повече то аналогичния период на 2017 година.

Печалбата преди облагане за 2018-а е скочила 2 пъти - до $35,621 млрд., а същият показател за 4-тото тримесечие е $7,907 млрд., нараствайки с 20,7% спрямо същия период година по-рано.

Добивът на въглеводородни енергийни ресурси през последното тримесечие на м.г. се е повишил с 0,9% - до 3,788 млн. барела петролен еквивалент в денонощие. При това производството на петрол и газов кондензат е нараснало с 6,4%, до 1,885 млн. барела на денонощие, а добивът на природен газ се е съкратил с 4,2% — до 1,035 млрд. кубични фута на денонощие.

Като цяло за 2018 г. Shell увеличил добивът на въглеводороди с 0,1% - до 3,666 млн. барела петролен еквивалент в денонощие. Производството на кондензат се понижило с 1,2%, до 1,803 млн. барела на ден, а добивът на газ се е увеличил с 1,3% - до 10,805 млрд. куб. фута на денонощие.