Имущество на завода за хартия в Белово е обявено за публична продан с начална стойност от общо над 6.2 милиона лева. Това е видно от няколко обявления на частния съдебен изпълнител Добромир Даскалов.

Заводът за хартия "Белово" има 120-годишна история. През 1997 г. фабриката успешно се приватизира от "Зеритис Груп". През годините се утвърждава като най-големия производител на тишу и MG хартия в България. Дообработващото производство обхваща производството на тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, кърпи за лице под популярните марки Belana ("Белана") и Lovely ("Ловли").

Снимка 617033

Източник: Belana

Справка в Търговския регистър показва, че в "Завод за хартия Белово" АД е назначен синдик, а върху имуществото на дружеството има наложен запор и възбрана.

Заеми за милиони

През юни миналата година Пловдивският апелативен съд назначава временен синдик в дружеството заради жалба на кредитора "Уникредит Булбанк". Според документите дружеството дължи на финансовата институция над 5.6 млн. лева по три договора за банков заем с изтекъл срок за погасяване между 30 януари 2020 г. и 31 ноемви 2021 г. Според имотния регистър обаче дружеството-длъжник е продало свой имот в Белово (31 хил. кв./м), без да погасява задълженията си към банката с получените пари.

Като кредитор в производството по несъстоятелност се е присъединила и "Българската банка за развитие" заради непогасени вземания от длъжника, надхвърлящи 5 млн. евро.

Заводът за хартия в Белово с нов директор и план за развитие

Заводът за хартия в Белово с нов директор и план за развитие

Калин Йонов става шеф на най-старата хартиена фабрика у нас

От решението на съда става ясно, че синдикът е бил назначен с цел обезпечаване на подадената от "Уникредит Булбанк" молба за откриване на производство по несъстоятелност.

Въпреки назначения синдик, опитите на дружеството да се разпорежда с имуществото на завода продължили. В молба на временния синдик, постъпила в Окръжния съд в Пазарджик, се твърди, че договорът на фирмата, охраняваща завода ("Юсис"ООД), е бил прекратен на 20 март тази година без той да бъде уведомен. От документа е видно, че три дни по-късно служител на охранителната фирма е забелязал, че камион натоварен със скрап излиза от завода и е информирал синдика и полицията за случващото се. Според "Завод за хартия Белово" обаче синдикът нямал право да спира изнасянето на имуществото от завода. Съдът обаче се оказва не на същото мнение и наложил възбрана и запор на имуществото.

Финансово състояние

Макар и в намален състав, заводът в Белово продължава да работи, разбираме от становището на синдика. Според официалните данни в него през февруари тази година са на трудов договор работят 81 души. Броят на персонала е съкратен наполовина още през ноември 2022 г.

Според годишния финансов отчет на дружеството към декември 2021 г. нетните дългове на "Завод за хартия Белово" възлизат на 32.8 млн. лева. А приходите от продажба на продукция към същия период - на 27 млн. лв., като по-голямата част от тях - 16.2 млн. лв. са от външни пазари (Гърция, Полша, Румъния, Македония и Сърбия). Брутната печалба на предприятието към 31 декември 2021 г. е възлизала на 987 хил. лева, като за година се срива с 1.2 млн. лева.

Най-старият завод за хартия в България

През 1900 г. е създадена Първа българска фабрика за мукава и хартия за опаковане "Книга" на Хр. Г. Бъчеваров. 

Снимка 617036

Източник: Wikipedia

Работилницата е продадена през 1928 г. на "Самуе Патак" АД, което се занимава от 1886 г. с производство и търговия на книговезки изделия. Предприятието е реконструирано и мощността му е увеличена. Тогава започва производството на по-фини хартии и на едностранно гладка хартия. В този период годишното производство варира между 300 и 3500 тона.

През 1947 г. сградата е национализирана. Тогава е разширена и преобразувана в завод. От 1969 г. е Комбинат за малограмажни хартии "Димитър Благоев". Годишното му производство възлиза на 30 000 тона. Работи се със сулфитно и сулфатно избелени и неизбелени целулози и други суровини при непрекъснат производствен процес.

През 1992 г. заводът е преобразуван в държавно акционерно дружество, а през 1997 г. 58% от капитала е закупен от гръцката фирма "Зеритис Груп".