През 2014 година брутният оборот на „Дайхман търговия с обувки" ЕООД - българското дъщерно дружество на Deichmann, възлиза на около 29,3 милиона лева (2013: 26,1 милиона лева). Това съобщиха от дружеството днес.

Това представлява увеличение с около 3,2 милиона лева или 12,3%. Търговецът с обувки на дребно, който през 2009 година откри първия си филиал в България, е продал 620 000 чифта обувки през 2014 година - с 60 000 чифта повече в сравнение с 2013 година.

Мрежата от филиали на компанията е била разширена с още четири филиала през изминалата година, като така магазините на Deichmann в България наброяват 20 към края на 2014 година (2013 година: 16).

"Много сме доволни, че през 2014 година успяхме да постигнем толкова добър резултат. Това ни позволява да продължим уверено да гледаме напред", споделя Владимир Владимиров, управител на „Дайхман търговия с обувки" ЕООД. "Планираме преди всичко допълнителни инвестиции в разширяването на мрежата ни от филиали", допълва още той.

През 2014 бяха отворени четири нови филиала - по един в Плевен и Варна и два в София. Общият брой на филиалите на Deichmann е 20 в края на 2014 година, а броят на служителите нарасна от 147 на 175.