През първото тримесечие на 2023 г. германската Deutsche Telekom AG - най-голямата телекомуникационна компания в Европа - отбеляза рязко увеличение на нетната си печалба. Това е постигнато основно благодарение на приключването на сделката за продажба на дял от бизнеса на компанията, който притежава кули за мрежова връзка.

За периода януари-март нетната печалба на Deutsche Telekom достигна огромните 15,36 млрд. евро, т.е. близо 4 пъти повече от стойността на показателя за същия период на миналата година - 3,95 млрд. евро.

Коригираната печалба преди данъци, лихви, амортизационни отчисления и с отчитане на лизинговите плащания (EBITDA AL), нарасна за периода на годишна база с 0,9%, до 9,96 милиарда евро.

Deutsche Telekom подкрепи Huawei за 5G мрежата в Германия

Deutsche Telekom подкрепи Huawei за 5G мрежата в Германия

Nито един доставчик на телекомуникационно оборудване не трябва да бъде забраняван по политически причини

Приходите на Deutsche Telekom като цяло са нараснали с 0,3% до 27,84 млрд. евро. Включително в Германия този показател е нараснал с 3% - до 6,14 млрд. евро, в другите европейски страни - с 3,8% до 2,78 млрд. евро, а в САЩ - с 2,1% до 18,26 млрд. евро.

Според предварителната прогноза на анализаторите, предоставена от самата компания, приходите се очакваха на ниво от 27,78 милиарда евро, коригираната EBITDA AL - в размер на 9,91 милиарда евро.

Част от средствата, получени от продажбата на дела й от 51% в инфраструктурния бизнес на GD Towers - на консорциум от инвеститори за общо 17,5 милиарда евро - Deutsche Telekom използва за погасяване на дълга си. Така, през първото тримесечие на годината нетният й дълг намаля с повече от 10 млрд. евро, до 93 млрд. евро.

От началото на 2023 г. досега, пазарната капитализацията на Deutsche Telekom нарасна с 15,9%, до 106,32 млрд. евро, пише Интерфакс.

Deutsche Telekom продава нидерландското си дружество за €5 милиарда

Deutsche Telekom продава нидерландското си дружество за €5 милиарда

Купувач са американски и британски частни инвестиционни компании