"Еврохолд", най-големият публичен холдинг в България и нов собственик на активите на чешката ЧЕЗ у нас, успя успешно да набере над 157 млн. лв. (€80,5 млн.) от продажбата на новоиздадени акции на Българската фондова борса, съобщиха от дружеството.

Благодарение на силния интерес от международни и местни инвеститори, които са записали и платили почти 63 млн. нови акции, "Еврохолд" е набрала 24% по-голяма сума от необходимата за придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България. След регистрирането на новите акции, пазарната капитализация на "Еврохолд" при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (€332 млн.).

Холдингът предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2,5 лв. Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. Мажоритарният собственик на холдинга - "Старком Холдинг" АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала и ще бъде третият по големина акционер в компанията след "Старком Холдинг" АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Набраните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. "Ще подкрепим инвестиционната програма на новите ни дружества в енергийния сектор и ще се фокусираме върху подобряването на рентабилността на холдинга и разширяването на застрахователния ни бизнес", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на "Еврохолд България" АД.

Следващият етап от сделката с "ЧЕЗ Груп" трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.