Румънският финансов надзор отне разрешението за дейност на застрахователната компания Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. ("Евроинс Румъния"). Това става ясно от решение на регулатора, оповестено днес, според което в застрахователната компания са отчетени признаци на състояние на несъстоятелност.

Едната от предприетите от страна на надзора мерки е откриване на производство по несъстоятелност, а другата е назначаването на Застрахователния гаранционен фонд като временен администратор на дружеството, със задача да осигури администрацията и управлението на дейността на застрахователя.

Към 30 юни 2022 г. компанията не разполага с допустими средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR), което се запазва към 30 септември 2022 г. За възстановяване на капиталовото изискване за платежоспособност са необходими средства в размер на 2,19 милиарда леи (около 450 милиона евро), а за покриване на  минималното капиталово изискване (MCR) средства в размер на 1,75 милиарда леи (360 милиона евро). Решението за отнемане на лиценза е взето при условията, при които положението на "Евроинс Румъния" не прави надеждно прилагането на процедура за преструктуриране.

Решението на надзорната комисия се основава на обширен анализ на ситуацията с "Евроинс Румъния". В този смисъл, регулаторът отбелязва факта, че от 2020 г. Евроинс беше обект на интензивни контролни действия, които доведоха до осветяване на реалното състояние на компанията. Между февруари 2020 г. и януари 2023 г. Органът наложи 26 санкции на Евроинс, което доведе до общи глоби от над 16 милиона леи (над 3 милиона евро), в резултат на 17 контролни действия. Всички санкции, наложени на дружеството Евроинс Румъния, бяха потвърдени по същество или окончателно от съдилищата, към които дружеството се обърна, за да оспори мерките.

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. е дъщерно дружество, част от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, по отношение на което КФН е орган за групов надзор.

Във връзка с решението на румънските си колеги, Комисията за финансов надзор (КФН) обясни, че Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. не извършва застрахователна дейност в Република България. Решението на румънския надзорен орган не засяга застрахованите лица в българските застрахователни дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД. В резултат на осъществявания от КФН надзор не са констатирани проблеми с платежоспособността нито на индивидуалните дружества от групата на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, нито на групата като цяло.

Сградата на Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

Източник: Euroins.ro

Сградата на Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.