Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Българската банка за развитие след проведения през последния месец преглед.

Рейтингът на банката е равен на държавния и практически е най-високият възможен кредитен рейтинг за ББР - "BBB" с положителна перспектива.

Съгласно съобщението на Fitch Ratings, оценката отразява добрата капиталова позиция на ББР, възвръщането към печалба и факта, че банката е 100% собственост на българската държава, която може да ѝ оказва подкрепа при необходимост. Финансирането ѝ е стабилно, като значителна част е от публичния сектор или е гарантирано от държавата, а останалата - от международни институции за развитие.

ББР се ръководи основно от своята мисия за развитие на малкия и средния бизнес, заложена в специален закон, подчертава в мотивите си агенция Fitch Ratings. Законът за ББР определя ролята ѝ на основен доставчик на финансова подкрепа за малките и средните предприятия, и участник в проекти с приоритет за националната икономика.