Kaufland Service - един от водещите оператори на ваучери за храна, добави към портфолиото от услуги, които предлага на своите клиенти, издаването на ваучери за храна на електронен носител. Модерното решение под формата на пластика улеснява процеса на използване на ваучери за храна както за потребителите, така и за работодателите и търговците. Комплексният проект е реализиран в сътрудничество с Национална картова и платежна схема (НКПС), Борика АД и УниКредит Булбанк - издател на картите.

Сред ползите за клиентите са възможността за купуване на хранителни продукти в рамките на разполагаемата наличност по ваучера и плащането с точност до стотинка, балансът и остатъчната стойност, които могат да се проверяват в реално време от притежателя на ваучера. Удобството и бързината на безконтактно плащане на ПОС терминал на каса в търговския обект, включително и на каса на самообслужване, на виртуален ПОС, и по-голямата сигурност и защита с PIN код, са ключови предимства на електронните ваучери. В портала на картовия оператор https://www.e-voucher.bg/ потребителите имат възможност да следят срока на валидност, трансакциите и наличността на своите дигитални ваучери, а като допълнителна защита - да блокират картата, ако е необходимо.

Ваучерите на електронен носител, регламентирани с Наредба 7, издадена на основание на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), са освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. месечно както за работодателя, така и за служителя и могат да се ползват на POS терминали в голям брой търговски обекти - част от партньорската мрежа на Kaufland Service в цялата страна. Те са предпочитана социална продобивка от служителите и вече достигат до десетки хиляди хора, мотивират ги и увеличават покупателната им способност. Електронните ваучери за храна оптимизират процесите на обработване и администриране при работодателя, като въвеждането им на мястото на ваучерите за храна на хартиен носител ще стане задължително след законоустановения преходен период, който изтича на 30 юни тази година.

Kaufland Service постоянно разширява обхвата от предлагани услуги, за да предостави комплексно обслужване на своите клиенти. Сред иновациите, които предстои да бъдат обявени, са клиентския портал за самообслужване, Viber бот и националната клиентска телефонна линия за връзка 24/7, в реално време. Повече за Kaufland Service можете да научите тук: https://vaucheri.kaufland.bg/index.html.