Lenovo Group обяви рекордни резултати за тримесечието, отчитайки исторически стойности по две направления: в печалбата и приходите и в приключването на тримесечие за първи път на нива от $20 милиарда.

Фокусът на компанията върху иновациите и рентабилността, заради върховите постижения в оперативен план, помага за справяне с предизвикателствата в сектора по линия на веригите на доставките и за реализиране на бърз растеж и високи нива на печалба във всички основни бизнес групи и райони, в които дружеството развива дейност, съобщават от компанията.

Резултатите на Lenovo отбелязват значително подобрение на годишна база. Нетните приходи растат с темп над 50% вече шесто поредно тримесечие, като ръстът за третото тримесечие е 62% на годишна база или рекордните $640 милиона. Маржът на нетната печалба се е подобрил с почти един пункт, което е още една стъпка към постигането на целта на компанията за удвояване на показателя за тригодишен период.

Печалбата преди данъци е на рекордното ниво от $855 милиона, с ръст от 45% на годишна база, а приходите продължават стабилния си възходящ курс и достигат рекордните $20,1 милиарда, с увеличение на годишна база от 17%.

"Отново отчитаме рекордно тримесечие, шесто поред с ръст на нетната печалба на годишна база над 50%. Нещо повече: за първи път в историята имаме тримесечие, приключващо с приходи от $20 милиарда. Приближаваме се към планираната цел да удвоим както маржа на нетната печалба, така и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност за три години спрямо финансова година 20/21 като стартово ниво," заяви председателят и главен изпълнителен директор на Lenovo Ян Юанцин.

Lenovo продължава да инвестира значително в иновации, като разходите за научноизследователска и развойна дейност на годишна база растат с 38%, като част от мащабната цел на компанията да увеличи двойно инвестициите в това направление за три години.