През 2015 година на световния пазар са продадени 89,7 милиона нови автомобила. Аналитичната агенция focus2move публикува статистиката за продажбите през миналата година оформени в класацията Топ 100 по държави.

Най-големите автомобилни пазари в света остават САЩ, Китай и Япония. Тези три държави формират над половината от глобалните продажби на нови коли - 53,1 на сто. А само първите две - Китай и САЩ реализират над 42 милиона нови коли, което доближава половината (47%)от световните продажби.

Китай от няколко години се утвърди като най-големият автомобилен пазар в света с реализирани през миналата година над 24 582 000 машини (+4,9%) и дял на световния пазар от 27,7 процента. 

САЩ също покачи добре продажбите с 5,7% спрямо предходната година и при реализирани 17 470 000 коли, заема второ място с дял от 19,7 процента. 

Въпреки спада на продажбите през 2015 г. със 7,9%, Япония остава в тройката. В страната са продадени 5 034 919 автомобила – 5,7% дял от глобалния пазар. 

България заема 80 място в класацията с продадени 29 162 коли и ръст 12% спрямо предходната година.

Вижте в таблицата по-долу продажбите на нови автомобили през 2015 г. и изменението спрямо предходната година при първите 10 страни на света.

Място 2015 Място 2014 Страна Продажби 2015 Продажби 2014 Разлика Дял 2015
1 1 China 24.582.245 23.428.832 4,9% 27,7%
2 2 USA 17.470.659 16.527.947 5,7% 19,7%
3 3 Japan 5.034.919 5.467.562 -7,9% 5,7%
4 6 India 3.422.592 3.154.906 8,5% 3,9%
5 5 Germany 3.404.909 3.201.541 6,4% 3,8%
6 7 UK 3.002.830 2.797.603 7,3% 3,4%
7 4 Brazil 2.477.284 3.328.352 -25,6% 2,8%
8 9 France 2.296.189 2.163.624 6,1% 2,6%
9 10 Canada 1.901.240 1.853.307 2,6% 2,1%
10 11 South Korea 1.824.288 1.613.323 13,1% 2,1%