Броят на регистрираните нови автомобили в Европейския съюз е нараснал през август на годишна база с 10 процента – до 819 126 единици, съобщава Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Най-значителен ръст от петте големи автомобилни пазари е отбелязан в Италия (+20,1%) и Испания (+14,6%). Зад тях се нараждат Германия (+8,3%), Франция (+6,7%) и Великобритания (+3,3%).  Динамиката на растежа във всички тези страни е по-добър от август 2015 година.

За първите осем месеца на 2016 година броят на новите регистрации на леки автомобили в ЕС се е увеличил с 8,1% — до 9 787 760 единици.

За този растеж е допринесла най-много динамиката на италианския пазар (+17,4%), както и на испанския (+11,3%), френския (+6,1%), немския (+5,7%) и британския (+2,8%).

В България през август са регистрирани 2029 нови автомобила, при 2172 през юли и 1607 коли година по-рано (ръст 26%).