Нетната печалба на ThyssenKrupp AG, най-големият производител на стомана в Германия, за първите 9 месеца на финансовата 2021-2022 г. (приключила на 30 юни) възлиза на 801 милиона евро, при загуба от 168 милиона евро за същия период на миналата година, следва от финансовите отчети на групата, съобщи Прайм.

Приходите на компанията за периода са нараснали с 24% до 30,57 милиарда евро.

Само за третото тримесечие на финансовата година (януари-март 2022 г.), нетната печалба на компанията е намаляла с 36,7% и възлиза на 92 милиона евро, след печалба от 145 милиона евро за същия период на миналата година. Приходите за посоченото тримесечие, спрямо миналата година са се увеличили с 26%, до почти 11 млрд. евро.

Отбелязва се, че за първи път от три години, компанията е успяла да постигне печалба за първите 9 месеца на финансовата година - през 2020-2021 г. загубата за периода е в размер на 168 милиона евро, а през 2019-2020 г. - близо 2 милиарда евро.

"Независимо от сложните пазарни условия, ThyssenKrupp продължи да показва положителни бизнес резултати през третото тримесечие на фискалната 2021-2022 г.", се казва в изявление на компанията.

ThyssenKrupp AG е един от най-големите индустриални концерни в Германия. Компанията е най-големият производител в света на високолегирана стомана и металорежещи машини.

Thyssenkrupp се отказа да продава бизнеса си със стомана

Thyssenkrupp се отказа да продава бизнеса си със стомана

Продавачът и купувачът не са се споразумели за цената