Канадската компания Velocity Minerals обяви, че ще започне тестване на сондажи в своя проект за добив на злато в "Розино", както и в своя лиценз за проучване в село Дънгово през последното тримесечие на 2022 година. Velocity е във финалните етапи на осигуряване на разрешения за тестване на сондажи на двете площадки, се казва в изявление на компанията, цитирано от SeeNews.

Наред с това, канадската компания планира да продължи сондажите в допълнителни участъци от своя медно-златен проект "Иглика" в Югоизточна България.

През юли златодобивът завърши сондажите в село Воден - първата цел на проекта за проучване на "Иглика" от 100 квадратни километра, но не се планира по-нататъшна работа там, тъй като резултатите като цяло бяха "разочароващи", с пресичащи се точки с ниско съдържание на злато, включително някои връщащи се 0,51 g/t злато на повърхността.

Velocity Minerals откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

Тази компания откри злато за 500 милиона лева в ново находище в България

"Обичник" се проучва от 2019 г., а в него има около 156 хил. тройунции от жълтия метал

"Розино" е водещият златен проект на Velocity в България и има вероятен запас от минерали при гранично съдържание на злато от 0,5 g/t от 11,8 милиона тона при 1,22 g/t злато за 465 000 унции. Канадската компания възнамерява да направи тестове на още места наблизо на дълбочина от 1500 метра.

Печалбите от живота на мината са оценени на около $224,9 милиона преди лихви, данъци и амортизация.

Velocity очаква одобрение от българското Министерство на околната среда и водите за лиценз за Дънгово - 870 хектара, с първоначална програма за сондиране от 2000 метра за тестване на приоритетни цели източно от проекта Македонци, в който минната компания притежава 70%.

В началото на 2021 година Velocity Minerals придоби 100% дял в проекта "Иглика" и свързания лиценз за проучване съгласно предварително договорена опционна сделка. Velocity упражни правото си да придобие всички акции на българската компания Balkan Minerals Development, която притежаваше лиценза за проучване на проекта, като от българска страна запазиха 2% нетна възвръщаемост, ограничена до $5 милиона.

Velocity Minerals стана мажоритарен собственик на златодобивния проект "Розино"

Канадската Velocity Minerals стана мажоритарен собственик на златодобивния проект "Розино"

Сондажите там ще започнат през този месец