Трите най-добри държави за пенсиониране през 2019 година са европейски, а от тях отдалечена Исландия се представя най-добре, показва новото издание на изследването Global Retirement Index, изготвяно от базираната в Париж инвестиционна банка Natixis Investment Managers.

В класацията държавите са подредени спрямо представянето им в няколко различни категории. Първата от тях е здравеопазване, в която са включени индикатори като продължителност на живота, разходи за здравеопазване на глава от населението и други. Втората категория са финанси, в която се отчитат инфлацията, данъчната тежест и задлъжнялостта.

Четвъртият показател е благополучие, като в него под внимание се вземат равенство на доходите, доход на глава от населението и безработица. Последен е качеството на живот, отчитащ качеството на въздуха, щастието, природните дадености и други.

Според данните за тази година Ирландия е първенец, като най-добре тя се представя по отношение на благополучието. На челните три позиции се нареждат съответно Швейцария и Норвегия. През миналата година първата от тях беше лидер на класацията.

В топ 10 влизат още няколко европейски държави. На четвърта позиция е Ирландия, която през миналата година за първи път се нареди между първите десет. Освен нея от стария континент присъстват още Швеция и Дания. Извън тези в Европа са Нова Зеландия, която е 5-та, Канада - 8-ма, и Австралия - 9-та.

Сред 25-те най-добри места за пенсиониране през 2019 година от тези в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) първенец е Чехия. Тя се класира на 14-то място непосредствено след Германия. Най-добре страната се представя по отношение на благополучието. От страните в региона другите представители са Словения (19-то място) и Словакия (25-то място).

Снимка 443714

Източник: https://www.im.natixis.com