Дни, след като бе обявена сделката за продажбата на активите на чешкото дружество ЧЕЗ в България, компанията обяви, че ще поиска промяна на цената на електроенергията, става ясно от официално съобщение.

Дружеството не посочва в каква посока ще бъде промяната, но досега няма случай да е искало поевтиняване на тока. Ценовото заявление ще бъде подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след месец, а ако регулаторът го одобри, то ще влезе в сила от 1 юли т.г.

"Предложението на "ЧЕЗ Електро България" АД ще се базира на принципите, следвани от Дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, съгласно чл. 31, т. 2 от Закона за енергетиката, чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител", казват от компанията.

И допълват: "В заявените от Дружеството необходими приходи в размер на 581 млн. лв. ще бъде отразен пълния размер на разходите за балансиране на клиентите на "ЧЕЗ Електро България" АД, в качеството му на координатор на специална балансираща група".

Всичко най-интересно около продажбата вижте ТУК.