Eurobank, дъщерно дружество на "Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A." (Eurobank Holdings), обявява, че е сключила договор за покупка на акции ("SPA") с Wargaming Group Limited, съгласно който Eurobank се съгласява да придобие дял от 13,41% (55 337 721 акции) в Hellenic Bank Public Company Limited (Hellenic bank), срещу сумата от 70 милиона евро.

Придобиването подлежи на регулаторни одобрения и ще бъде завършено след пълното им изпълнение. До този момент Wargaming Group Limited ще притежава пълната законна и действителна собственост върху акциите, договорени да бъдат продадени, заедно с всички права, свързани с тях.

Eurobank в момента притежава 12,59% в Hellenic Bank, което означава, че след приключване на сделката, общото й участие в Hellenic Bank ще възлиза на 26%.

Придобиването е в съответствие с цялостната стратегия на Eurobank Group за по-нататъшно укрепване на присъствието ѝ на основните пазари и е вот на доверие към положителните перспективи на икономиката на Кипър.