Радомир Миланов е управляващ директор за България на SAP от май 2018 г. С него разговаряме за проблемите пред бизнеса в настоящата криза и за това как съвременните технологии като облачните услуги вече не са въпрос на "дали", а "кога", ако компаниите искат да ускорят растежа си и да повишат своите рентабилност и конкурентоспособност.

- Г-н Миланов, често кризите са катализатор за ускоряване на вече започнали тенденции. Може ли да се каже, че това е вярно при дигитализацията на компаниите в България?

- Абсолютно, на 100%. Краткият отговор е, че кризата, която наблюдаваме през последната година и половина, доведе до повишени нива на дигитализация и автоматизация - както на ниво домакинство, така и за компаниите. Забелязваме още, че т. нар. disruption в supply chain (проблемите в доставните вериги) играе много голяма и решаваща роля за резултатите на компаниите. И те решиха да построят своите бизнес модели, базирани на нови процеси, за да бъдат по-гъвкави и устойчиви на промени. Друг фактор, който повлия на дигитализацията, е изключителният ръст в електронната търговия и работата в изнесена, но интегрирана дигитална среда. Това се постига само с облачни технологии - с абсолютно нищо друго.

Така че моят отговор е не само че повлия - според мен кризата ускори процесите по дигитализация в компании, които вече бяха стартирали този процес, и даде импулс да се замислят на онези, за които дигитализацията все още бе terra incognita.

- Защо дигитализацията и преминаването в облака са важни за бизнеса?

- Преминаването в облака дава няколко основни предимства на бизнеса. Първо, той да се фокусира върху собствената си добавена стойност - и да я увеличи. Поддържането на IT системи, когато не ти е основен бизнес, причинява една зависимост, която тежи и във времето, което все повече обременява нормалния бизнес процес— да мислите за сигурност, за операциите 24/7 и така нататък. За всичко това мислят компаниите, които целят да изградят или да оптимизират бизнеса си благодарение на облачни технологии. Преминаването в облака не е въпрос на избор "да" или "не", а вече въпросът е "кога".

Облачните технологии дават такива мащаби на скалируемост, обмяна на познания и ноухау, такива нива на сигурност, криптиране и защита на данните, че е безпредметно да дискутираме дали една компания трябва да се трансферира в облачното пространство. Всяка компания трябва да бъде фокусирана в подобряване на финансовите резултати на собствения си бизнес. Облакът помага за това. За тази цел обаче трябва да имаш партньор с компетенции именно в тази област.

- Само големите корпорации ли могат да се възползват, или има начин и малките и средни предприятия да извлекат тези ползи? Кои технологични решения за подходящи за тях?

Ключови за успеха ни в България са партньорствата ни с малките и средни предприятия, които растат с много сериозен темп, увеличават броя на служителите си, грижат се за това да ги задържат и да им предложат удовлетворителни условия, интересуват се от нивата на продажбите си, от рентабилността си и искат да се превърнат в потенциални цели за сливания и придобивания, или да започнат експортно-ориентирана дейност. Голям интерес към облачните услуги имат компаниите, които се намират в период на ръст, и които искат да бъдат модерни и атрактивни - както за своите партньори, така и за служителите си - и да предлагат най-добрата работна среда. Ние се грижим за това - продуктът Rise with SAP е основният флагман за следващите години при налагането на облачното ни портфолио. Наши партньори са големите hyperscale-ри.

Основното, което го отличава, е, че компаниите-потребители на Rise with SAP получават доста на брой предефинирани и готови за локализирани модификации на системата и техният т. нар. период за внедряване е сведен до абсолютен минимум. Второ, те имат гъвкавостта всички нужди от доработки да бъдат влети в основния софтуерен код. И трето, ние се грижим 24/7 за работоспособността на цялата система.

Давам пример: ако приемем, че надграждаме вертикално едно решение, отдолу е инфраструктурата, след това добавяме платформата - ние поемаме базите данни, което позволява гъвкавост при нашите клиенти и ги освобождава от задължението да извършват неспецифични за тях дейности, които нямат пряка финансова полза за тях.

Преминаването към тази система трае от три до шест месеца, ако е нов клиент. Ако е текущ клиент, правим проверка и периодът зависи от сложността.

- Кои са секторите, в които преминаването в облака носи най-голямо преимущество?

- За мен всички сектори, които предпочитат да нямат капиталово интензивни разходи на база IT - това са всички компании в производството, спедиторски, ритейл компании и най-вече компаниите, които инвестират в т. нар. потребителско изживяване; или директни продажби в сегмента B2B (бизнес към бизнес); B2B2C (бизнес към бизнес към потребител), там е най-големият ръст. Примерно във финансовия сектор се наблюдава едно изчакване в момента, което от една страна се дължи на регулациите, а от друга страна се дължи на присъствие на банки в България, които следват глобални корпоративни политики.

Както знаете, имаме страхотно развит автомобилен клъстър, имаме изключителни спедиторски компании, които оперират между Азия и Европа, и генерират огромни приходи. Както и компаниите в производствения сектор - това са основните наши клиенти. Сред факторите да преминеш към облачни технологии не е задължително да имаш висок оборот. Облачните услуги са за всяка една компания - от микро предприятие до възможно най-големия клиент.

- Каква би била разликата в представянето на една компания в настоящата криза - с недостиг в предлагането, с повишаващи се цени на суровините и компонентите, че дори и липса на кадри - с и без дигитализирани и интегрирани процеси, събиране и обработка на данни?

- Отговорът е много бърз: при дигитализиране на процесите за доставка, вие имате в реално време представа за наличните количества суровинна продукция и какво можете да произведете от тях. Това е изключително важно, за да може да си предвидите производствените ресурси в зависимост от потенциалното търсене.

По отношение на хората отдалечената работа предизвика промяна в критериите за удовлетвореност на служителите. Именно заради това огромна част от компаниите търсят специфични софтуерни решения за управление на човешките ресурси и за целия процес - за подбор на персонал, на обучение, на оценка на представянето и така нататък, но съотнесено към удовлетвореността на служителите от работата там.

Тук искам да акцентирам върху следващата голяма ниша, която разработваме в България- т. нар. experience management, тоест, клиентското изживяване, като клиентът може да е вашият собствен служител или клиент в онлайн магазина ви. При интегрирани omnichannel платформи по новия модел за Adaptive Marketing, с каквито ние работим, това е огромно предимство пред конкуренцията, което, разбира се, повишава и рентабилността.

- Насред повишената опасност от кибератаки и рансъмуеър, има ли повод за притеснения за компаниите, които вече са в облака?

- За мен лично няма повод за никакво притеснение, защото компаниите, които предлагат облачни услуги, са изключителни професионалисти и разполагат със скалируемост и ресурси, които една обикновена компания не може да си позволи.

Използването на облачни услуги в комбинация с hyperscale-рите е основно предимство на SAP на пазара - даваме възможност всеки един от нашите клиенти да си избере, дори hyperscaler, където да бъде хостната неговата инсталация. Това е най-голямата сигурност, която може да имате.

Бизнеси с огромни мащаби - като например Amazon Web Services, Google, Microsoft, които реализират милиардни приходи, могат да си позволят да разполагат с технологии, които са изключително скъпи, и все пак трябва инвестицията в технологии да си струва. Компании от такъв клас правят този така наречен левърдидж на технологиите, за да може да достигнат по най-добрия, по най-ефективния начин до всеки един потребител.

- Колко са вашите клиенти в България?

- Ние поставяме клиента в центъра на нашата екосистема, като се стараем да излезем от стандартното продуктизиране. SAP винаги извършва анализ на въздействието от внедряването на съответното решение върху бизнеса на отделната компания, за да измерим ползите. Нашите клиенти са разнообразни: от правителствения сектор, големите енергийни компании в България, всички международни вериги и компании , до огромен брой Български такива. Общият брой клиенти надхвърля над 550, като уникални за България са 120.

Това е огромна отговорност. И ние се грижим да инвестираме точно в този 360-градусов цикъл на удовлетвореност у нашите клиенти.

- Докато бизнесът се дигитализира и навлиза в 21 век, къде се намира правителственият сектор?

- Имаме много добри новини и в тази посока. Разполагаме със знаещи и можещи хора, които имат потенциал да се справят с дигитализацията. Очевидно е, че съществува нагласа това да се случи. Изоставане има по отношение на дигитализацията в сравнение с частния сектор - тоест частният сектор е с едно-две нива по-дигитализиран от правителствения сектор. Но това ни дава една по-реална перспектива за избягване на грешки - тоест сега, когато работим по-интензивно и с правителствения сектор, можем да ползваме от опита, който сме събирали, когато сме правили първите си стъпки с компаниите.

Вторият аспект, който бих искал да спомена, е, че в правителствения сектор вече има холистичен подход, който обхваща оперативната работа по внедряването на нови технологии - например на ниво министерства, системен интегратор и Държавна агенция за електронно управление. Те вече имат точен и ясен план как да процедират в следващите години.

Така че от правителствения сектор очаквам само добри новини, като ние сме един предвидим и точен партньор във всяко едно начинание.