Ролята на мостовото финансиране е основна за бизнеса в последните години. Редица компании използват мостовото финансиране за подпомагане на корпоративните си сделки. И ако условията за финансиране към малкия бизнес са разнообразни, пред големия бизнес въпросът не стои така. Точната сделка би могла да изстреля компанията в друго измерение с директен билет за големия успех. Нужни са малко кураж и стабилен финансов партньор.

Какво представлява мостовото финансиране

Често сделките с най-висока доходност имат най-кратък срок за изпълнение. Затова финансовата гъвкавост е условие, към което редица компании се стремят. Обикновено при сделки с очаквана добра печалба акционерите на компанията са склонни да обезпечат финансово "моста" от началото на сделката до получаването на финансов дивидент след разплащане. Но когато говорим за сериозна инвестиция, изграждането на "мост" изисква сложна организация.

Нека говорим в цифри. Компания Х е производител на билки и етерични масла. За 2017 год. е произвела и реализирала суровини на обща стойност 200 хил. лв. Нов тренд в козметичната индустрия превръща едно ново за родните ширини масло хит в търсенето от дилърите на етерични масла - това от безсмъртниче. В края на сезона през месец октомври, когато стандартно се договарят и резервират количествата продукция за следващата година, компания Х получава запитване от свой клиент да реализира за него 2 тона етерично масло от безсмъртниче през новия сезон. Поръчката надхвърля няколко пъти текущия оборот на компанията, но изпълнението ѝ би донесло отлична печалба за компанията през следващата година. Предизвикателствата са няколко - необходими са парични средства за закупуването на семена, земя и машини, разгръщане на текущия производствен капацитет и наемане на работна ръка. А основната част от инвестицията трябва да се предвиди веднага, за да може компанията да получи сделката.

За да поеме ангажимент към компанията възложител, производителят на етерични масла трябва да обезпечи мащабната поръчка посредством мостово финансиране. На важните сделки на бизнеса Prospect Capital подава ръка. Prospect Capital е небанкова финансова институция с основен предмет на дейност отпускане на бизнес кредити от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. Бързина, гъвкавост и новаторство се обединяват в бизнес модела на новата компания за кредитиране на бизнеса Prospect Capital. Предимството е в индивидуалния подход към всеки клиент, както и в бързото финализиране на финансовите решения.

"Стъпваме на пазара като новатори и заявяваме, че ще предложим на нашите клиенти стабилна и качествена услуга, съобразена с персоналните изисквания на всеки от тях. Време е бизнес кредитирането да премине на ново, по-високо ниво.", заявява изпълнителният директор на компанията Мирослав Каменов. Prospect Capital залага на бързината при началния етап на проучване и одобрение при заявление за бизнес кредит с период до 24 часа след проведена първоначална среща с клиент. С това бизнесът се сдобива с нов, надежден партньор в лицето на Prospect Capital при нужда от бързо мостово кредитиране.