Увеличаване на спестяванията под формата на депозити, по-слабо кредитиране и затягане на изискванията на банките към кредитополучателите - това са част от промените на пазара у нас, които от Българската народна банка (БНБ) очакват да са актуални през второто и третото тримесечие на тази година.

Според последния "Икономически преглед" на институцията в резултат на влошената икономическа ситуация в резултат на ограничаващите мерки, засегнали повечето сектори банките ще бъдат по-предпазливи в отпускането на заеми. Също така от БНБ посочват, че след като през последните 2 години достигнаха историческо дъно, лихвите по кредитите ще започнат да растат през следващите месеци, докато тези по влоговете да запазят нивото си.

"Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават", се казва в анализа.

Друг фактор, който може да доведе до покачване на лихвените проценти по кредитите, е възможното увеличаване на необслужваните заеми в резултат на влошената икономическа ситуация. От друга страна подобно на предходната криза и сега може да се очаква по-слаба активност при кредитирането въпреки че през първото тримесечие на 2020 година не се наблюдава такава.

"При кредита очакваме забавяне на годишния растеж поради отслабване на търсенето и вероятно затягане на кредитните стандарти от страна на банките и намаляване на склонността им да поемат риск", се посочва в документа.

Ако няма втора вълна на коронавирус, възстановяването ще започне след юли

"При реализиране на допускането, че няма да има втора вълна от COVID-19 и ново затягане на мерките, най-вероятно икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие на годината", става ясно от анализа на централната банка.

От БНБ посочват, че най-тежкият удар върху икономиката ще се усети през второто тримесечие, като може да се очаква сериозен отлив на външното търсене на български стоки, както и спад на вътрешното търсене.

"Очакваме, че негативните ефекти по линия на потребителското търсене и спад на поръчките на фирмите ще се проявят най-вече през второто тримесечие на 2020 година, което ще се отрази в понижение на реалния БВП спрямо януари - март", се допълва в анализа.

"Разпространението на COVID-19 в Европа, включително в България, в края на първото тримесечие на 2020 година беше причина за рязко и силно влошаване на краткосрочните перспективи пред икономическата активност. Въведените противоепидемични мерки нарушиха голяма част от икономическите дейности в страната, което в комбинация с отслабеното външно търсене допринесе за влошаване на бизнес климата и на финансовото състояние на фирмите. Това се прояви в понижение на потребителското доверие, в нарастване на безработицата и намаление на доходите на част от домакинствата, ограничаващо възможностите и склонността им за потребление", обобщават от БНБ.