Заемите до заплата са краткосрочни заеми с висока лихва, предназначени да дадат на кредитополучателите бързи пари в брой, когато най-много им трябват. За мнозина, които живеят от заплата до заплата, бързите кредити MicroCredit Online осигуряват незабавни средства.

Тези заеми обаче са свързани с много рискове, ако финансовото решение не е взето с умисъл. Те могат да имат огромно въздействие върху финансите на дадено лице, така че е важно да знаете как работят заемите до заплата, преди да предприемете тази стъпка.

Какво казва статистиката за бързите кредити?

Според данни от проучвания, средната сума бърз кредит, за която се кандидатства последните 2 години, е 1200 лв. Най-често сумата се тегли, заради невъзможност да се покрият някакви спешни разходи. За съжаление, това никак не е рядкост последните 3 години, заради пандемията и икономическите последствия в различни браншове.

Друг интересен факт е, че често хората изплащат един бърз кредит и след по-малко от 15 дни кандидатстват за нов. Тук можем да си извадим заключение, че не разполагат с достатъчно средства, за да посрещнат новите сметки и разходи. Не е и изненадващо, че много голяма част от хората, кандидатствали за един бърз кредит, съвсем скоро кандидатстват и за втори и трети.

Според данните, бързи кредити се теглят предимно от хора, които живеят под наем и не притежават собствено жилище. Колкото и старовремско да изглежда това като проучване, то дава някаква представа за профила на потребителя. Освен това, хората, кандидатстващи за пари до заплата са често без висше образование.

Има изготвено проучване и за възрастта на кредитополучателите. Потребителите, които са на възраст между 25 и 29, са най-много на брой. След тях следват тези между 30 и 34 години. На следващо място се подреждат, хората между 35 и 50 години. Тези над 25 и под 29 представляват около 9% от всички кандидатствания за кредити. Всички останали са с по 1% по-малко.

Най-малко пък, за бързи кредити, кандидатстват хората над 70 години. В това има някаква логика, защото младите в активна трудоспособна възраст се нуждаят от най-много средства. От една страна е заради активният им начин на живот, непрестанните промени и разходи за наем, почивки и тн. От друга обаче, това са и хората, които най-вероятно имат малки деца и е необходимо да покриват и разходи спрямо тях. Те са изправени пред житейските трудности на всяко едно младо семейство. Освен това, данните сочат, че родителите представляват 8% от кандидатстващите за кредити.

Снимка 585004

Източник: envato.com

Много любопитно е и проучването, което твърди, че хората, кандидатстващи за бърз кредит обикновено живеят с партньора си, но не са женени. Тази група представлява около 10% от всички заявления. Най-малко са онези, които са загубили партньора си, овдовели са. Най-много пък разведените/разделените, които представляват около 13%.

Защо хората предпочитат бързите кредити?

Заемите до заплата са предназначени за спешни или неочаквани разходи. Някои от тях имат доста сурови условия и ако ситуацията не е спешна, то може да обмислите друг вариант за намиране на пари. За съжаление обаче, когато се появи разход, той рядко не е спешен.

Хубавото на бързите кредити е, че те все пак предоставят добра възможност да си осигурите пари, именно, когато са ви най-необходими. Ако някой живее от заплата до заплата и изостава със сметките, то един заем до заплата ще му помогне да покрие разходите си навреме.

Важно е обаче, лицето да обмисли добре как ще изплаща заема и колко време ще му отнеме да го възстанови. В най-общият случай, бързите кредити се използват за покриване на разходи за гориво, кратки пътувания, вноски по кредитни карти, наеми, ипотеки и не на последно място за ежедневни разходи и разходи за храна.

Повече информация и условия за кредитиране вижте тук.