Отминалият април поднесе разнообразие от корекции както по депозити, така и по кредити. Месецът беше сред редките изключения, в които банките се фокусират в повече от един продукт. Разбира се, корекциите не бяха така масови, всъщност броя на банките с корекции беше ограничен, но за сметка на това промените обхванаха различни продукти, показва месечният обзор на МОИТЕ ПАРИ.

Продължи тенденцията на спад на дохода от депозит, като банките с корекции не бяха толкова много колкото обикновено, а наполовина. Пониженията на лихвите не бяха големи, но в отделни случаи достигаха почти 1 пункт.

Започналите през март по-видими подобрения по потребителските кредити продължиха и през април. 2 от 3 банки подобриха своите предложения и 1 удължи промоционалните си условия. При жилищните кредити активността на банките беше по-балансирана. Равен брой банки подобриха параметрите по своите продукти и удължиха промоционални такива.

Срочни депозити

През изминалия месец април банките продължиха да понижават плавно лихви по депозити. Като цяло обаче този път банките, влошили офертите си бяха два пъти по-малко на брой от стандартното. Подобренията в тези оферти бяха единични случаи и изключение от общата тенденция.

Alpha bank промени лихвите по голяма част от срочните си депозити на 04.04.2013 г. Част от стандартните срочни депозити (3, 6 и 12-месечните) в лева продължиха да се предлагат с между 0,10-0,25 п.п. по-ниски лихви. Тримесечните авансови депозити в BGN и EUR също се оказаха с 0,25 п.п. по-ниски лихви. Понижението пък при Прогресивния депозит в лева беше средно с около 0,15 п.п. в BGN и с около 0,25 п.п. в EUR. Корекции не липсваха и при Alpha тримесечен депозит. Там корекциите бяха между 0,45 - 0,50 п.п. по депозита в BGN и USD, и с 0,30 п.п. при депозита в EUR.

Банка ДСК промени лихвите по срочните си депозити от 09.04.2013 г. Коригирани бяха следните предложения на банката: Срочен влог, Резерв, Палитра, Аванс, Ритъм и гъвкавия Спектър. Корекциите бяха различни, като обобщено банката понижи лихвените проценти по левовите депозити с около 0,30 п.п. и увеличи с толкова тези в евро.

Пощенска банка също се оказа с нов Лихвен бюлетин на 15.04.2013 г. Трезорът коригира лихвите по следните предлагани депозити: 12-месечния Рента , Активни пари, Авансова лихва и гъвкавия 2х3. Едногодишният „Рента" продължи да се предлага с около 0,30-0,40 п.п. по-ниски лихви и в трите валути. При „Активни пари" корекциите по периоди бяха различни, като понижението беше средно с 0,50-0,75 п.п. Авансовите депозити се оказаха с най-малки понижения в лихвите, като в лева то беше от 0,30 п.п., а в евро от около 0,10 п.п. Гъвкавият 2х3 също продължи да се предлага с по-ниски лихви. В лева корекциите бяха между 0,10 и 0,30 п.п. В евро влошаване имаше само за първия лихвен период, като лихвата се понижи с 0,75 п.п. С 0,60 п.п. пък беше понижението по доларовия депозит.

Отново на 15.04 СИБанк също коригира лихвите по срочни депозити. Евродепозит, ТОП Депозит +, Растящ депозит +, Елит, Екстра и Атрактивен депозит продължиха да се предлага с по-ниски лихви. Корекциите бяха различни, като обобщено понижението на лихвите по тези депозити беше между 0,50 и 1,00 п.п.

Потребителските кредити

Банките показаха отново висока активност при потребителските кредити, като и през изминалия април продължиха да удължават промоции и подобряват условията. Две от банките значително подобриха офертите си, като една от тях стартира нов промоционален продукт.

Пощенска банка с нови промоционални условия от 01.04.2013 г. по потребителския кредит с фиксирана лихва. Според условията по нея банката няма да начислява такса за предсрочно погасяване за клиенти подали искани за кредит до 15-ти май 2013 г. Успоредно с това отпадна и таксата за отпускане на кредит. Малко по-късно след като изтече промоционалната кампания за 2% по-ниска лихва за първите 2 години банката не удължи нейния срок, като възвърна старите по-високи лихвени нива. Промоцията, при която банката събира такса за разглеждане на документи е дължима само в случай на усвояване на кредита беше удължена до 15.06.2013 г.

Съвсем не шега на 01.04.2013 г. ПИБ започна предлагане на нов потребителски кредит „Великден". Банката предоставя 6.7% фиксирана годишна лихва за левове и евро за първите две години от срока на кредита. След този срок лихвите стават съответно 9,19% за кредит в лева и 8,08% за тези в евро. Такса за кандидатстване няма и не се изисква поръчителство. Промоционалната оферта е валидна до 31.05.2013 г.

Отново в първия ден от месец април от Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК удължи промоцията по кредит „Експресо" без поръчители и преференциалната оферта за държавни служители. Банката удължи промоцията по тези кредити до 31.05.2013 г. При стандартната оферта нямаше промяна, а при тази за държавни служители беше премахнат прага на лихвата според срока на кредита. След тази промяна банката предлага лихва от 8,75%, независимо от срока на заема.

МКБ Юнионбанк също значително подобри всичките си оферти по потребителски заеми за физически лица. Това се случи на 12.04.2013 г. Корекциите при различните кредити бяха различни, като имаше случай, в който лихвата беше понижена значително - с 3,70 п.п. Така заемите за текущо потребление с плаваща лихва и без поръчители могат да се теглят от 9.75% в лева и 9.55% в евро.

Кредитни карти

Уникредит Булбанк стартира нова промоционална кампания по кредитните карти Visa Gold и Visa Classic. Кампания за кредитна карта Visa Gold е с намалена годишна такса за обслужване и преференциален лихвен процент (за всички валути). Тя е валидна в периода от 01.04.2013г. - 31.05.2013г. При Visa Classic клиентите ще могат да избират между 2 промоционални оферти. И двете оферти са с преференциален месечен лихвен процент от 1,35% и 0% месечен лихвен процент за всички ПОС транзакции за покупки на стоки или услуги в търговски обект и/или Интернет в България и чужбина. Промоцията по тази карта е от 01.04.2013 до 30.06.2013г.

Жилищни и ипотечни кредити

Още в първия ден на месеца ОББ обяви нови условия по ипотечните си кредити. По кредита за покупка на жилище, лихвените проценти по кредита бяха намалени до 6.20% в лева и евро при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт" в банката.

Новото предложение от ОББ за рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит от друга банка също е при лихвен процент 6.20% в лева и в евро без такса за усвояване и с възможност за предоставяне на допълнителни средства.

Новата по-добра оферта на банката включва в допълнение и следните преференциални условия по такси, валидни за всички нови кредити след 31 март 2013 г.:
• Без такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити;
• 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита;
• 2 пъти по-ниска преференциална такса за усвояване - 0.75% от размера на кредита в зависимост от условията за превод на работна заплата и пакет "Комфорт".

Пощенска банка също направи корекции по своите продукти, като те засегнаха основно премията по застраховка „Живот". Най-ниската премия, която беше в размер на 1.67% беше завишена до 1.97% от размера на кредита. Допълнителна промяна в условията на продуктите беше увеличаване на максималния срок по жилищен кредит до 35 години.
Условията по кредит „Новодомци" на банката ще продължат да са в настоящият си вид до края на годината.

Още 2 банки през април предложиха новости по своите продукти. Едната беше СИБанк. Тя премахна таксата си от 50 лв. за разглеждане на документи. Наред с това, до края на месец май банката няма да начислява такса при пълно предсрочно погасяване на кредит със собствени средства на клиента. Втора банка беше УниКредит Булбанк. Новото в условията на банката е, че тя понижи лихвените нива с 0.20 п.п. при ползване на овърдрафт, кредитна карта и превод на заплата. Допълнително беше въведено изискването и за 4 комунални плащания.

През изминалия месец станахме свидетели и на няколко удължени промоции. Първа сред тях е удължената промоция по продуктите на Alpha bank. Те ще продължат да са такива, каквито са в момента до края на юни.

Промоционалните условия по продуктите на Креди Агрикол България и МКБ Юнионбанк изтекоха в края на месец април, но и двете банки взеха решение да запазят тези условия за неопределен период от време.