На заседание, проведено на 15 октомври 2019-а, Управителният съвет на БНБ взе решение да разреши преобразуването на "Банка Пиреос България" чрез вливане в "Юробанк България" по-известна у нас с името Пощенска банка.

Според съобщението на БНБ, след преобразуването Пощенска банка ще бъде универсален правоприемник на "Банка Пиреос България" АД, която се прекратява без ликвидация.

Пощенска банка придоби "Пиреос Банк България" на 13 юни, като плати за нея 75 млн. евро. Още тогава бе обявено, че купувачът ще погълне "Пиреос банк България" до края на годината, а докато тази процедура приключи "Банка Пиреос България" ще остане дъщерно дружество на Пощенска банка.

С решението на БНБ от днес са изчистени всички правни формалности свързани с обединението. В следствие на него се очаква Пощенска банка да стане третата по големина кредитна институция в страната с активи от общо 11.6 млрд. Лева, според обединените баланси на двете банки към средата на 2019-а. Пак според същите данни общия кредитен портфейл на консолидираната кредитна институция се очаква да е не по-малко от 7 млрд.лева, от които заемите за фирми ще са около 4.2 млрд. лева.

Официално: "Пощенска" и "Пиреос" се обединиха в третата най-голяма банка на пазара

Официално: "Пощенска" и "Пиреос" се обединиха в третата най-голяма банка на пазара

Обединената банка ще разполага с третия по големина кредитен портфейл у нас