Новоучредената компания "Комет Интернешънъл Холдинг" ЛТД планира да придобие българската частна специализирана договорна изследователска организация "Комак Медикал" ООД. Това става ясно от постъпило в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщение за предстояща концентрация.

В резултат на сделката, купувачът ще осъществи едноличен контрол върху "Комак Медикал" ООД и неговите дъщерни дружества в България и чужбина.

"Комет Интернешънъл" е новоучредено дружество, създадено за целите на осъществяване на нотифицираната сделка. Компанията се притежава от инвестиционния фонд "Едж Кап Партнърс I" Усалдусфонд, създаден като дружество с ограничена отговорност на партньорите съгласно законодателството на Естония. Понастоящем, нито придобиващото дружество, нито фонда извършват каквато и да е търговска дейност в България или където и да е по света.

Разходите за производство на парацетамол сe увеличиха с близо 300% в Румъния: ще спре ли страната да прави лекарства?

Паника във фармацевтичния сектор на Румъния: ще спре ли страната да произвежда лекарства?

Фармацевтичните компании искат помощ от властите

"Комак Медикал" ООД и неговите дъщерни дружества са специализирани в предоставянето на услуги като договорна изследователска организация (ДИО), която съдейства на международни фармацевтични компании и други международни компании, с всички дейности и услуги по организиране, провеждане и мониторинг на клинични изпитвания в България и региона. Компанията управлява клинични изследователски центрове и предлага широк спектър от услуги за разработване на лекарства от ранна до късна фаза. "Комак Медикал" ООД има повече от 300 служители, работещи в 28 европейски страни, САЩ и Канада. 

Предстои КЗК да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

Снимка 614878

Източник: iStock by Getty Images