Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Софарма Трейдинг" да разшири присъствието си в София, Перник, Радомир и Дупница.

Преди ден регулаторът съобщи, че няма законова причина, която да попречи на фармацевтичната компания да придобие дружества за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти.

По-конкретно става въпрос за: "Аптека - Любка Георгиева" ЕООД и "Роял Фармаси" ЕООД и "Фарма-24" ЕООД. Решението идва след като през август тази година компанията обяви, че е постигнала споразумение и съгласие за придобиване на девет обекта от веригата Роял Фармаси в София, Перник, Дупница и Радомир, с намерение те да бъдат присъединени към SOpharmacy.

Роял Фармаси има операции на аптечния пазар в България повече от 10 години, като към момента обединява 11 обекта в градовете София, Перник, Дупница и Радомир.

"Придобиването на 9 аптеки Роял Фармаси и последващото им присъединяване към SOpharmacy е част от нашата стратегия за разширяване на национално ниво на присъствието ни в ритейл сегмента на аптечния пазар. Това обединение ще ни позволи да засилим пазарните си позиции в Перник, Дупница и Радомир, да бъдем още по-близо до пациентите там и да им предложим предимствата на нашата концепцията, с които утвърдихме SOpharmacy като любима аптека на българските потребители", коментира Венцислав Маринов, Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на Софарма Трейдинг АД.

Сделката по придобиването предстои да бъде приключена.

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

"Софарма" добавя над 100 аптеки към веригата си SОpharmacy

Така веригата ще управлява общо 209 обекта в 46 града у нас

Повече от 15 години Софарма Трейдинг заема лидерски позиции на фармацевтичния пазар в България

От 2015 г. компанията развива и собствена ритейл концепция SOpharmacy. Към момента под бранда SOpharmacy оперират над 200 аптеки в повече от 40 града в страната, онлайн аптеката sopharmacy.bg, a от началото на 2023 г. клиентите могат да се възползват от мобилното приложение SOpharmacy APP.

"Софарма Трейдинг" АД приключи десетте месеца на годината, отчитайки 24% ръст на акумулираната печалба преди данъци на индивидуално ниво. Тя възлиза на 33 727 хил. лв. сравнено с 27 245 хил. лв. в януари-октомври 2022 г. Акумулираните приходи достигат 1 033 765 хил. лв., което представлява 17% ръст спрямо 883 412 хил. лв., отчетени през десетте месеца на предходната година.

Само през октомври приходите на "Софарма Трейдинг" АД нарастват с 20% до 111 557 хил. лв. сравнено с 93 207 хил. лв. през същия месец на 2022 г. Печалбата на компанията в десетия месец възлиза на 2 537 хил. лв.

Група Софарма Трейдинг приключи периода януари-октомври 2023 г. с приходи от 1 373 213 хил. лв., а консолидираната печалба преди данъци е в размер на 31 059 хил. лв.

"Софарма Трейдинг" придобива 9 аптеки в София, Перник, Радомир и Дупница

Най-голямата фармацевтична компания в България купува аптеки в 4 града

Компанията е уведомила КЗК за предстоящата сделка