Американците са пропуснали плащания по над 100 млн. студентски, автомобилни и други заеми от началото на пандемията - пореден знак как мерките срещу вируса влияят на финансовото състояние, пише The Wall Street Journal. В края на май броят им възлиза на 106 млн., тройно повече отколкото в края на март, според TransUnion.

Най-голямо увеличение се отбелязва при студентските кредити - 79 млн., при 18 млн. месец по-рано. При кредитите за автомобили ръстът е двоен до 7,3 млн., а при потребителските - също двоен до 1,3 млн.

Повишението на изпуснатите плащания подсказва, че съкращенията оставят американците без средства да покриват задълженията си. Множество от американците вече са изхарчили еднократните чекове от $1 200, а помощите за безработица не покриват разходите в някои от по-скъпите градове.

В някои случаи правителството дава инструкции на компаниите да позволи на заемополучателите да отложат плащанията. Приетият през март закон за стимулиране на икономиката позволява на повечето американци да спрат да правят месечни плащания до 30 септември по студентските кредити. Той позволява и на собствениците на домове да поискат разрешение да спрат плащанията за до 12 месеца. Подобна е ситуацията и при кредитите за автомобили и потребителските заеми.

Но финансовите компании не могат да оцелеят дълго в такава ситуация, като повечето очакват нов ръст на просрочията през следващите месеци.

Забавянията на плащанията затруднява и процеса по преценка кой може да получи нови заеми, тъй като няма единен начин за отчитане кои американци са искали помощ по заемите си.

Богатството на американците се срина с невиждан в историята темп

Богатството на американците се срина с невиждан в историята темп

В същото време корпоративният дълг расте неимоверно