България се оказва по-привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори от страни като Гърция, Турция, Румъния, както и от Индия, която за миналата година е най-бързоразвиващата се голяма икономика в света. В това отношение страната ни се класира на 43-то място от общо 109 страни в света, показва изданието на доклада Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index (GFICA).

Индексът отразява способността на отделните държави за привличане на преки чуждестранни инвестиции, като той е базиран на различни индикатори разделени в три групи.

В първата група влизат такива като макроикономическа стабилност, финансова структура, бизнес климат. Във втората са включени достъпът и потенциалът за развитие на местния пазар, наличието на квалифицирана работна ръка, разходите за труд и други. В четвъртата група е отразено развитието на иновациите и степента на агломерация.

Въпреки че за 2017 година България изпреварва съседните си държави в класацията, тя все още изостава зад повечето икономики от Централна и Източна Европа. От тях на най-висока позиция е Чехия, която е 24-та в света по атрактивност за чуждестранните инвеститори, изпреварвайки Китай, Естония и Италия. Малко по-надолу са Полша, Словения и Унгария.

Непосредствено преди България са Бахрейн, Мавриций, Южна Африка и Словакия. След нея пък се нареждат съответно Кувейт, Гърция, Тайланд, Турция, Саудитска Арабия и Румъния.

В изданието на GFICA за 2017 година страната ни се представя най-добре по отношение на нивото на инфлацията, размера на държавния дълг, волатилността на валутния курс, дела на търговията към брутния вътрешен продукт (БВП) и размера на данъците.

От друга страна слабите страни на България са свързани с волатилността на икономическия растеж, размерът на средната пазарна капитализация на компаниите към БВП, процедурата за закупуване на имот и включването към електрическата мрежа, търговската и транспортна инфраструктура и ефективността на митниците.

За 2017 година първенец по атрактивност за привличане на преки чуждестранни инвестиции са Щатите, следвани от Хонконг, Великобритания, Швейцария и Германия. В топ 10 влизат още Холандия, Сингапур, Дания, Швеция и Южна Корея.

В дъното на класацията на Централна африканска република, Чад, Судан, Ирак, Йемен и Мавритания.