Безработицата в САЩ неочаквано се покачи през юни от 3,8% до 4 на сто. Повишение на безработицата е отчетено за първи път от август 2017 година. Но до края на годината, динамиката на показателя може да бъде коригирана от образователната система, посочват експерти.

В същото време за посочения месец са били създадени 213 хиляди нови работни места извън аграрния сектор. Това е още един силен показател, който отразява ускоряването на американската икономика, започнало от пролетта на тази година.

Икономисти, анкетирани от MarketWatch, очакваха увеличаване на наетите не селскостопанските работници от порядъка на 200 хиляди души.

Средното почасово заплащане на американските работници е нараснало през юни с 5 цента, или с 0,2%, до $26,98. Годишния темп на повишаване на работната заплата не се е променил, запазвайки се на ниво 2,7%.

Растежът на заетостта в страната през май и април е преразгледан в посока на увеличаване с 37 хиляди работни места, съобщи Департаментът по труда на САЩ. Новите данни показват, че през май са били създадени 244 хил. нови работни места, а през април - 175 хиляди.