По традиция в края на годината експерти и наблюдатели правят различни прогнози за различните аспекти за развитието на петролния пазар през следващата година: политиката на ОПЕК, глобалното енергопотребление, цените на суровините, продажбите на автомобили в Китай. 

Разбира се, малка част от тези предвиждания действително се случват, затова можем да ги наречем "Черни лебеди". Това е популярен термин от едноименната книга на икономиста Насим Талеб за рядко или случайно събитие, което е неочаквано и се отличава с три характеристики - то е непредсказуемо, има огромно въздействие и може да бъде обяснено със задна дата.

Ето някои неизвестни и непредсказуеми фактори, които могат да окажат силно влияние върху пазара и цената на този толкова важен за световната икономиката суровинен ресурс - петрола и природния газ. 

1. Глобален шок на капиталовия пазар

Реализацията на енергийните проекти изискват огромни инвестиции. Една сериозна криза на капиталовите пазари могат да доведат до срив на енергийния бизнес.

Освен това и финансовите, а не само другите технологии променят посоката на паричните потоци. Преди няколко години експерти предполагаха, че само едва ли не развитието на електромобилите и други технически иновации ще оказват влияние върху петролния пазар Но се оказва че ситуацията е доста по-сложна и върху енергетиката могат да оказват сериозно влияние и такива фактори като финансовите технологии.

Снимка 330910

Източник: Getty Images

2. Последствията от биткойна

Мислим си, че криптовалутите като биткойна имат малко общо с енергетиката и петролния пазар, освен, разбира се, нужната за добиване и електроенергия. 

Но стоящата в основата им технология блокчейн ще оказва все по-голямо влияние върху финансовата система, а така също върху потреблението на първични енергоресурси.

Манията по биткойни ускорява и легитимира платформата за транзакции на основата на блокчейна. И тези изменения могат да настъпят по-рано отколкото очакваме, предупреждават експертите. 

3. Американските компании в петролния картел

Някои анализатори предполагат, че северноамериканските компании производители на суровината трябва да се присъединят към ОПЕК.

Но има и други експерти, които напомнят, че западните инвеститори през втората половина на 2017 година са оказали съществено влияние, ограничавайки капитала, който се насочва към петролните компании. Инвеститорите искат от компаниите доходи и печалби, а не регулиране и развитие на петролния добив, и това засяга много енергийни проекти.

Снимка 326674

Източник: EPA/БГНЕС

4. Русия и ОПЕК

Още един въпрос, който много вълнува експертите в сектора: Ще продължи ли Русия да си сътрудничи с ОПЕК за ограничаване на световния добив и балансиране на търсенето и предлагането с цел стабилизиране на петролните цени.

Защото, колкото повече растат цените, расте и желанието да се произвежда повчее, за да е получават по-големи доходи и печалби. А не е маловажен и приносът на приходите от износа на петрола за държавните бюджети.

Затова закономерно възниква въпросът - ще се запазили и докога пакта за ограничаване на добиваовиа, ако цените трайно тръгнат нагоре и се задържат по-високи.

5. Геополитиката на Близкия изток

Едва ли си струва да се припомня този фактор, който е най-очевидният и познат ни исторически елемент, оказващ влияние върху нестабилността на петорния пазар. Зависимостта на световната политика и съответно петролния пазар от този регион, отличаващ се с крайна нестабилност и неуправляемост, не намалява и продължава да е основен фактор за доставките на този енергиен ресурс.

През 2018 г. потреблението на петрол в света ще достигне 100 милиона барела в денонощие. А ситуацията в най-богатия на "черно злато" регион е далеч от спокойна и всяка криза може да наруши доставките и глобалното предлагане на пазара.

6. Цената на канадския природен газ

Сондажите в Северна Америка добиват природен га с много ниска себестойност. Това обстоятелство води до помени в такива насоки като съхранение, транспорт, потребление и цена на този природен ресурс.

В момента експертите дават силно оптимистични прогнози отнасящо и се особено за канадския природен газ. Но никой не може да каже, колко дълго ще се запази тази ситуация, оказваща влияние върху пазара на енергийни ресури.

Снимка 321704

Източник: Electromobility.com

7. Електромобилите

Все повече и по-големи компании се ориентират към производството на електрически автомобили. И съвсем закономерно експертите прогнозират силен ръст на пазара на такъв тип превозни средства.

Затова очакваното значително разпространение на електромобилите поражда съмнения относно глобалното търсене на петрол. Но сухата статистика говори друго - в момента търсенето на петрол надвишава средното равнище за последните десет години.

8. Спазване на Парижкото споразумение за защита на околната среда

През 2018 г. Парижкото споразумение ще бъде в действие вече три години. Вероятно е се появят нови цели, които по мнението на експертите, ще бъдат непостижими както за отделните стани, така и за света като цяло.

Най-голямата неизвестност в случая, свързана и с петролния пазар, е как ще се държат правителствата: Какви мерки и политики ще предприемат, засягащи енергетиката, особено когато целите явно няма да се постигнат толкова лесно.