През първите 9 месеца на тази година чуждестранните инвестиции в операции с имоти и наемодателни услуги са достигнали 354.1 млн. евро. Това е и секторът към който са насочени най-много външни капитали.

За сравнение към септември преките чуждестранни инвестиции в транспорта възлизат на 246.3 млн. евро, а във финансовия сектор са 159.5 млн. евро, сочат предварителните данни на БНБ, предаде Дарик радио.

Общата стойност на преките чуждестранни инвестиции в страната за януари - септември 2014 г. е 1 105.6 млн. евро или с 55.1 млн. евро по-малко, отколкото за същия период на миналата година. Само през септември има спад на инвестициите с 202.1 млн. евро.

В дялов капитал през първите 9 месеца на година са инвестирани 259.4 млн. евро. Привлечените средства от дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити нарастват до 721.8 млн. евро.

Реинвестираната печалба се оценява на 124.4 млн. евро, при 73.3 млн. евро за същия период на 2013 г.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - септември 2014 г. идват от Австрия - 284.2 млн. евро.