По-слабият глобален растеж и търговският протекционизъм биха могли да започнат да ограничават инвестициите на дружествата в еврозоната, според Европейската централна банка, информира Bloomberg.

"Повишаването на несигурността на световно равнище представлява риск за бизнес инвестициите", пише в бюлетина на ЕЦБ. Малин Андерсон и Бенджамин Моск твърдят, че има по-малко притесние относно частното потребление, тъй като "данните показват, че може да се очаква ръстът на доходите да продължи да подкрепя потреблението на домакинствата, въпреки възможните неблагоприятни последици от глобалната търговия."

Снимка 404489

Източник: ECB

Президентът Марио Драги заяви миналия месец, че рисковете за икономическите перспективи са се увеличили на фона на неразрешения митнически спор между САЩ и Китай, забавяне на инерцията на икономическия ръст в световен мащаб и заплахата от потенциално катастрофално излизане на Великобритания от Европейския съюз.

Оттогава данните потвърдиха, че Италия е изпаднала в рецесия, потреблението във Франция се е свило до минимални стойности, тъй като унищожителните протести разтърсват страната, а бизнес настроението в Еврозоната претърпява най-тежкия си период от десетилетие.

ЕЦБ поиска от банките да покрият изцяло несъбираемите кредити до 2026 година

ЕЦБ поиска от банките да покрият изцяло несъбираемите кредити до 2026 година

По-специален фокус пада върху италианските банки

Има признаци, че растежът "все повече се подкрепя от структурни фактори, както и от циклични, въпреки някои уязвимости", пишат изследователите. Намаляването на макроикономическите дисбаланси и структурните реформи укрепиха устойчивостта на еврозоната и направиха паричната политика по-ефективна.

"Това трябва да намали и неблагоприятните последици от специфичните шокове в страните от еврозоната", според доклада, който добавя, че потенциални уязвимости биха могли да произлязат и от високите публични и частни дългове, необслужваните кредити и ниските спестявания на домакинствата.