Председателят на Европейската централна банка Марио Драги потвърди пред Европейския парламент, че банката ще преразгледа своята стимулираща парична политика на заседанието в началото на декември (на 3-ти декември).

По думите на Драги ЕЦБ ще продължи да следи внимателно рисковете, свързани с ценовото развитие в еврозоната. Той заяви, че ЕЦБ ще използва всички налични финансови инструменти, ако види, че целта за постигане на ценова стабилност в еврозоната е изложена на риск.

„Има известно отслабване на признаците за траен обрат на основната инфлация в еврозоната, дължащи се основно на по-ниските петролни цени и в резултат на забавена във времето реакция от по-силно евро”, заяви Драги пред Комисията по икономическите и парични въпроси на Европейския парламент, цитиран от БНР.

В същото време той определи настоящата програма на ЕЦБ за покупки на активи като "особено мощен и гъвкав инструмент".

Драги отбеляза, че икономическата активност в еврозоната е показала известна степен на издръжливост по отношение на серия външни негативни фактори. Според него постъпващите данни потвърждават, че възстановяването на региона напредва с умерено темпо, но и подчерта, че низходящите рискове пред икономическото развитие са "ясно видими".

„Икономическото възстановяване в еврозоната е бавно, но по-силно и по-всеобхватно, отколкото в миналото, тъй като паричната политика на ЕЦБ е доказала своята ефективност. В ход е възстановяване на най-силно засегнатите от кризата страни, като икономическото подобрение е задвижвано предимно от потреблението и инвестициите”, отбеляза Марио Драги.

Шефът на ЕЦБ отново посочи, че е необходима повече работа за изграждане на Единен икономически и паричен съюз.

Коментирайки Гърция, той отбеляза, че банките в страната вероятно няма да се нуждаят от пълния размер на договорената според третата спасителна програма помощ за тях за 25 млрд. евро. Според него текущата гръцка програма е силна, но в същото време той призова за необходимост от действия относно необслужваните банкови заеми в страната. 

Според него, колкото по-бързо бъде осъществен процеса на рекапитализация на гръцките банки, толкова по-скоро ще бъде сложен край на наложения преди няколко месеца контрол върху движението на капитали в страната.